หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ รุ่นอีวี 220 27ก.ย. 55 ที่โรงพยาบาลเวชธานี ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้นำหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ(Smart Dispensing Robot) รุ่นอีวี 220(EV220) ซึ่งพัฒนาโดยยูยาม่า(yuyama) ประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการจัดยาแก่ผู้ป่วยนอก โดยใช้ขั้นตอนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกขั้นตอน โดยเมื่อแพทย์ได้พิมพ์สั่งยาให้กับผู้ป่วยผ่านคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบออนไลน์ คำสั่งจะถูกส่งตรงไปยังสมองกลของหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ จากนั้นแขนกลของหุ่นยนต์จะควบคุมเลือกชนิดยา ปริมาณและขนาดตามคำสั่งแล้วบรรจุยาลงกระบอกยา พร้อมพิมพ์ฉลากและบาร์โค้ด เพื่อให้เภสัชกรนำมามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยบาร์โค้ด ก่อนนำยาไปจ่ายให้กับผู้ป่วยต่อไป “หุ่นยนต์จัดยาในต่างประเทศมีการใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ส่วนหุ่นยนต์รุ่นนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำมาใช้ในเอเชีย และในประเทศไทย ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถบรรจุยาเม็ดได้ 220 ชนิดยา และมีประสิทธิภาพจัดยาได้ 200 รายการต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการใช้ผู้ช่วยเภสัชกรในการจัดยา นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้กระดาษจากใบสั่งยาของแพทย์  และบรรจุยาได้ปลอดภัยลดการปนเปื้อนของยาบางชนิดที่อาจปนเปื้อนจากการใช้ถาดจัดยาเดียวกันและการสัมผัสจากมือคน และทำให้เภสัชกรมีเวลาในการให้บริการผู้ป่วยและทำวิจัยเรื่องยามากขึ้น” ผศ.นพ.ก่อพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อผิดพลาดของหุ่นยนต์ในการจัดยานั้นจะไม่เกิดขึ้นหากแพทย์ไม่พิมพ์ใบสั่งยาผิด สำหรับในเรื่องข้อกฎหมายที่ให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น ทางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจัดยาแค่นั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเภสัชกร ส่วนการตรวจสอบและจ่ายยาให้ผู้ป่วยยังเป็นหน้าที่ของเภสัชกรอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามในเดือน ธ.ค.นี้จะนำหุ่นยนต์ รุ่นพราว(PROUD) มาใช้จัดยาสำหรับผู้ป่วยในอีก 1 ตัว ซึ่งหุ่นยนต์ทั้งสองตัวใช้เงินลงทุนทั้งหมด 20 ล้านบาท. [code] Data : http://www.dailynews.co.th/technology/157716 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้