เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตไทยภายใต้ ITU ในงานเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 9

อินเทอร์เน็ตไทยภายใต้ ITU ในงานเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 9

-

อินเทอร์เน็ตไทยภายใต้ ITU ดร.อาจิณ จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า คณะทำงานของกระทรวงทราบว่าทุกเรื่องมีขั้นตอนในการจัดการอยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดผลกระทบ เนื่องจากทางกระทรวงรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ซึ่งในกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็พร้อมที่จะไม่เซ็นรับสนธิสัญญาดังกล่าว เพราะไอซีทีก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ ขณะที่กาญจนา กาญจนสุต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มองว่า ปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนไปกลายเป็นโครงสร้างที่รัฐหรือองค์กรที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง หลายๆ ผู้ประกอบการมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานจึงควรต้องมีหน่วยงานออกมากำกับดูแล นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหารเว็บไซต์ kapook.com ให้ข้อมูลเสริมว่า สมัยแรกสุดผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต้องเสียเงินเพื่อเข้าไปหาข้อมูลที่ดีๆ ต่อมาคอนเทนต์ต่างๆ ถูกนำออกมาเผยแพร่แบบสาธารณะ ส่งผลให้แนวการชำระเงินเพื่อเข้าถึงข้อมูลสูญหายไป ในขณะที่ฝั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ก็มองว่าผู้ที่สร้างคอนเทนต์เริ่มมีการใช้แบนด์วิดท์มากขึ้น ส่งผลให้ ISP มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มความเร็วในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงคอนเทนต์ ร่างข้อบังคับของ ITU ก็จะช่วยเข้ามาลดภาระของ ISP ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนผู้ประกอบการ “ผู้ประกอบการใดมีคอนเทนต์ที่คนปฏิเสธไม่ได้จะมีอำนาจเหนือตลาด เช่น กูเกิลให้บริการยูทิวบ์ ถ้ามีการเปิดให้บริการ ISP โดยใช้แรงจูงใจว่าผู้ที่ต้องการรับชมยูทิวบ์แบบรวดเร็วต้องสมัครใช้บริการ เป็นแนวทางสร้างรายได้อย่างหนึ่ง” ก่อนหน้านี้ นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้บริหารอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ ประเทศไทย ISOC (ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ได้จุดประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอในสนธิสัญญาที่สมาชิกไอทียูทั่วโลกเสนอให้ปรับแก้ (Draft of the Future ITRS) ที่จะนำเข้าไปเสนอในการประชุม WCIT-12 (World Conference on International Telecommunication 2012) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งภายในมี 6 ประเด็นสำคัญที่กระทบต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง ซึ่งทั้ง 6 ข้อประกอบไปด้วย 1. กำหนดให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจ่ายตามการใช้แบบ Pay Per Click 2. กำหนดให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องจ่ายค่าใช้งานให้เจ้าของเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์ (Sender Pay Model) 3. กำหนดให้มีการเปิดเผยประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 4. กำหนดให้มีนิยามสแปม และขยายขอบเขตการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมมากขึ้น 5. กำหนดให้อินเทอร์เน็ตอยู่ภายใต้สนธิสัญญาใหม่ รวมถึงการกำหนดนิยาม ICT/Quality of Service ให้ชัดเจน และ 6. กำหนดให้สนธิสัญญาใหม่เป็นเชิงบังคับ จากเดิมที่เป็นลักษณะสมัครใช้ โดยเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวงการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย และออกมาให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของไอทียูคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทุกครั้งต้องเสียเงินที่ถูกเสนอขึ้นมาจากหลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่อย่างจีน และรัสเซีย หรือประเทศเล็กๆ อย่างฟิจิ ที่ต้องการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ “เรื่องทั้งหมดยังเป็นร่างข้อตกลงที่จะนำเข้าเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ข้อความที่สามารถตีความได้แบบกว้างๆ เพื่อให้สามารถนำมาซึ่งผลสรุปในการประชุมใหญ่ ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงต้องหาท่าทีที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะยอมรับในข้อเสนอใดบ้าง เพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องออกเสียงในการประชุมดังกล่าว” ทั้งนี้ ขั้นตอนในการนำข้อเสนอร่วมเข้าสู่ที่ประชุม WCIT-12 จะถูกรวบรวมโดยกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเวทีกลาง โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่มองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecomminity : APT) หลังจากที่แต่ละประเทศพิจารณาร่างข้อบังคับแล้วมีประเทศสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 4 เห็นด้วย ร่างข้อเสนอดังกล่าวก็จะเป็นข้อเสนอร่วม (APT Common Proposal : ACP) แต่ขณะเดียวกันไอทียูก็เปิดให้ประเทศสมาชิกสามารถยื่นเรื่องตรงโดยไม่ต้องผ่านเวทีกลางได้ สำหรับข้อบังคับโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Regulations : ITRs) ถือเป็นข้อบังคับทั่วไปในเรื่องหลักการและการปฏิบัติการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ที่ไอทียูซึ่งมีสมาชิก 193 ประเทศทั่วโลกกำหนดขึ้น ครอบคลุมทั้งเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ การทำงานร่วมกันของโครงสร้างโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมีการปรับพิจารณาแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี 2531 และมีข้อบังคับหลายประเด็นล้าสมัยไปแล้ว จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไข และกำหนดให้เตรียมการประชุม WCIT-12 ขึ้นนั่นเอง นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. กล่าวปิดท้ายการเสวนาว่า กสทช.มีบทบาททำได้เพียงให้ข้อมูลและทำงานร่วมกับไอซีทีให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพราะขอบเขตการทำงานยังไม่ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ส่วนในอนาคตถ้าจะมีบทบาทมากขึ้นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้อำนาจของ กสทช.ครอบคลุมมากขึ้น

Jiradech Suchadahttps://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค....

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด