เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า, การเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า, การใช้งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า การใช้เครื่องสูบน้ำให้ประหยัดพลังงาน เลือกขนาดถังความดันให้เหมาะสม ถ้าถังความดันมีขนาดเล็กเกินไปจะเป็นผลให้มอเตอร์ต้องทำงานถี่ขึ้นและมากขึ้น ควรมีบ่อพักน้ำ บ่อพักน้ำควรสร้างไว้ที่ระดับพื้นดิน เพื่อให้น้ำประปาไหลลงบ่อพักได้ และจะใช้เครื่องสูบน้ำเฉพาะเมื่อต้องการใช้น้ำเท่านั้น เป็นการประหยัดพลังงาน และที่สำคัญ การสูบน้ำจากท่อโดยตรงอาจดูดเอาสิ่งสกปรกจากภายนอกท่อเข้ามาได้ หากท่อน้ำรั่วและความดันน้ำในท่อต่ำ หมั่นตรวจซ่อมระบบท่อน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหล การรั่วไหลของระบบท่อน้ำหรือส้วมชักโครกเป็นสาเหตุหนึ่งของากรสิ้นเปลืองน้ำ หมั่นบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดที่ใช้ลูกสูบต้องหมั่นตรวจสอบแผ่นปะเก็นซิลและลูกยางต่างๆ เนื่องจากถ้ามีรอยรั่วหรือหลวมจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องลดลง ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำตรงตำแหน่งก่อนที่จะเข้าเครื่องสูบน้ำ คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำต้องมีการต่อลงดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด หมั่นตรวจสอบว่ามอเตอร์ทำงานตากปกติหรือไม่ เครื่องสูบน้ำที่ใช้งานไประยะหนึ่งอาจมีเศษผงปิดกั้นการไหลของน้ำหรือติดที่ เครื่องสูบ ทำให้มอเตอร์ไม่หมุน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณที่ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เพื่อลดอุบัติภัยจากเพลิงไหม้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้