Technology Learn

อเด็คโก้ เปิด 5 อาชีพตลาดแรงงานต้องการ วิศวกรมาที่ 1 ตามด้วยเซลส์ แอดมิน บัญชี และไอที ฐานเงินเดือนเริ่มจากกว่า 1.5 หมื่น ไต่ระดับ 1 แสนบาทภายใน 5 ปี ชี้ปี 2556 ทุนโลกไหลเข้าเอเชีย ผนวกเตรียมเปิดเออีซีเร่งแรงงานฝีมือย้ายฐาน พร้อมเปิดแอพหางานบนวินโดว์ส8เพิ่มทางเลือกคนหางาน

งานไอที

นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ไทย-เวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร กล่าวถึงแนวโน้มการจ้างแรงงานในปี 2556 ว่า ปี 2556 เทรนด์ของการจ้างแรงงานจะเน้นไปที่แรงงานที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทาง ขณะที่ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหมุนมาที่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น จากสภาพปัญหาปัจจัยลบของยุโรปที่ยังไม่ปลอดโปร่งสำหรับนักลงทุน เงินลงทุนจึงไหลเข้าภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการด้านแรงงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในระดับปฏิบัติการ อีกทั้งระดับผู้บริหารจะเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่ อย่างเช่น เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา มากขึ้น ส่วนสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำปี 2555 ต้องการคนทำงานเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกสายอาชีพ และคาดว่าปีหน้าตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสายงานวิศว งานขาย และธุรการ เลขา ครองแชมป์หาคนมากที่สุด ตำแหน่งรองมาจะอยู่ในกลุ่มสายงานบัญชีและไอที ด้านกลุ่มธุรกิจที่มองหาคนมากที่สุด คือ กลุ่มการค้า (Trading) กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มงานบริการ ฯลฯ ขณะที่ ตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด คือ การตลาด วิศว และไอที ซึ่งปี 2555 มีผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ โดยตำแหน่งการตลาดเป็นตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด แต่จำนวนเปิดรับยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนทำงาน ทำให้เกิดการแข่งขันสูง พร้อมกันนี้ สภาพการจ้างงานในประเทศกำลังพัฒนาจะต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น แต่กลับเกิดสถานการที่เรียกว่า Talent shortage หรือการขาดแคลนแรงงานที่มีขีดความสามารถสูง แรงงานที่มีทักษะ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับบริหารงาน จนทำให้เกิดสภาพการจ้างงานที่เรียกว่า candidate driven market กล่าวคือมีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครจำนวนมากในกลุ่มงานประเภทนี้ ทำให้ผู้กำหนดทิศทางการจ้างงานในตลาดแรงงาน คือ กลุ่มแรงงานผู้มีขีดความสามารถสูง (Talent) แทนที่จะเป็นนายจ้าง ส่วนผลวิเคราะห์อัตราเงินเดือนของตำแหน่งเริ่มต้นทำงาน 0-5 ปี สายอาชีพต่างๆ จะเริ่มต้นที่ 1.5 – 1.8 หมื่นบาท แต่อาชีพวิศว และการเงิน มีโอกาสไต่ถึง 1 แสนบาท ไอที 8 หมื่นบาท เซลส์ 7 หมื่นบาท การตลาดกว่า 6 หมื่นบาท บัญชี ธุรการ เลขา 6 หมื่นบาท ขณะเดียวกัน ยังเห็นว่าวงจรการเปลี่ยนงานของแรงงานจะสั้นลงด้วยสภาพของแรงงานในภูมิภาคที่เข้าสู่ generation Y และ Z กล่าวคือจะเปลี่ยนงานภายใน 2-3 ปีอัตราการเปลี่ยนงานถี่ขึ้น ตัวเร่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ การเปิดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 จะสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานในส่วนภูมิภาคนี้ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำให้ภาษีการค้าระหว่างกันเป็นศูนย์ ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานอย่างเสรี 7 สาขาอาชีพคือ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ บัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ ดังนั้น จะมีผลกระทบในแง่บวกและลบต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะปรับตัวหรือกำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายที่จะรองรับความได้เปรียบ หรือปกป้องผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดตลาดอย่างเสรีสำหรับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนั้น เธอ กล่าวด้วยว่า อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นหลัก จะต้องพบความท้าทายเรื่องการจัดหาแรงงาน รวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ มีการนำแรงงานต่างด้าวมาใช้มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต ด้วยการนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทน ภาคอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสความได้เปรียบที่เคยมี เช่น สิ่งทออาจต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่มีแรงงานไร้ฝีมือค่าจ้างถูกกว่า หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย้ายฐานไปอินโดนีเซีย อีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย คือประสิทธิผลของแรงงานสวนทางกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาครัฐเอง กำลังเร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือ ให้เป็นแรงงานฝีมือระดับกลาง (semi skilled) หรือระดับแรงงานฝีมือ (skilled labor) ผ่านการให้ความรู้ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนอาชีวะศึกษา ที่มีภาคเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือมากขึ้น เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมให้มีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้น “อุตสาหกรรมดาวเด่นที่จะได้เปรียบหลังเปิดเออีซี คืออุตสาหกรรมยานยนต์ ตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเติบโตอีกสูงมาก ส่วนอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงมาก ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และบริการที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในตลาดดังกล่าว รวมถึงประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรที่สำคัญหลายรายการของโลก ประกอบกับรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ในปี 2558 เราจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและบริการ ที่สำคัญในภูมิภาค” นางสาวธิดารัตน์ กล่าว พร้อมกันนี้ เธอกล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับตอบสนองความต้องการหางานบนวินโดว์ส 8 เพิ่มอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม ย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์ด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง [code]ที่มา : bangkokbiznews (http://bit.ly/TuLV8H) [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้