ระยะถอยร่นตามกฎหมาย, ระยะถอยร่น ระยะถอยร่นตามกฎหมาย เรื่องสำคัญอย่ามองข้าม การต่อเติมแล้ว แนวชายคายื่นไปจนถึงแนวเขตที่ดินที่ติดกัน อย่าคิดว่าสิ่งก่อสร้างนั้นอยู่ในที่ของเราแล้วไม่เป็นอะไร เช่น เมื่อเกิดฝนตกหลังคาก็จะระบายน้ำข้ามกระเด็นไปยังบ้านข้างเคียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่บ้านข้างเคียงเอาผิดได้ เป็นต้น ส่วนของบ้าน ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน มีดังนี้ กำแพงที่มีช่องลม ช่องหน้าต่าง ช่องแสง บ้านสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องถอยร่นอย่างน้อย 2 เมตร – บ้านสูงเกิน 9 เมตร ต้องถอยร่นอย่างน้อย 3 เมตร – กำแพงทึบ (ไม่มีช่องลม ช่องแสง) ทุกชั้นต้องถอยร่น 50 ซ.ม. ถ้าสร้างชิดแนวเขตต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง – ระเบียงและเฉลียง เฉลียงชั้นที่ 1 ทำยื่นออกไปชิดแนวเขตได้ – ระเบียงชั้นที่ 2 ต้องทำราวกันตกถอยร่นจากเขตอย่างน้อย 2 เมตร – ระเบียงชั้นที่ 3 ต้องทำราวกันตกถอยร่นจากเขตอย่างน้อย 3 เมตร และหากต้องการทำระเบียงที่ห่างจากเขตเพียง 50 ซ.ม. ต้องทำราวกันตก ในลักษณะเป็นผนังทึบสูง 1.80 เมตรโดยตลอดแนวเขตกันสาด ชั้นที่ 2 และ 3 กันสาดยื่นออกมาจากตัวบ้านและห่างจากเขต อย่างน้อย 50 ซ.ม.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้