ประกันรถยนต์มีหลายประเภท ไอทีเมามันส์ ขอนำเทคนิคการเลือกประกันให้เหมาะกับคุณ ดังนี้

  • มือใหม่เพิ่งขับรถไม่นาน แนะนำประกันประเภทที่ 1 เพราะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สินของทั้งฝ่ายผู้เอาประกันและฝ่ายคู่กรณี แต่เสียค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง
  • ผู้ที่ขับรถในเมือง มีโอกาสเฉี่ยวชนได้ง่ายจากการจราจรที่หนาแน่น แนะนำประกันรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ เพราะประกันรูปแบบนี้ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี เพียงแต่ความคุ้มครองรถที่เอาประกันจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • ผู้ที่ติดแก๊สในรถยนต์ จะมีความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้มากขึ้น การทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 และ 2+ จะช่วยคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากความเสี่ยงไฟไหม้ได้ โดยเจ้าของรถต้องแจ้งบริษัทประกันภัยและกรมขนส่งเรื่องการติดแก็สของรถด้วย
  • ผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยสูงมากนัก แต่อยากได้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น แนะนำให้ทำประกันรถยนต์ประเภท 3 โดยหากต้องการลดภาระการจ่ายเบี้ยให้น้อยลงอีกแนะนำประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้ อย่าลืมเปรียบเทียบประกันรถยนต์ของบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกัน ความสะดวกในการเคลมหรือความรวดเร็วในการซ่อมรถด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้