เลือกผู้รับเหมา

เลือกผู้รับเหมา อย่างไรไม่ให้บานปลาย การเลือกผู้รับเหมาสร้าง บ้าน ต่อเติมบ้าน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเลือกผู้รับเหมาไม่ดี ปัญหาต่างๆ มากมายจะมาเยือน ทั้งเสียเงิน เสียเวลา เสียอารมณ์ จากการที่งานออกมาไม่ได้คุณภาพหรือทิ้งงานไปกลางคัน วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือมีการลดปริมาณวัสดุลงเพื่อลดต้นทุน ดังนั้นการเลือกสามารถใช้เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 1. เลือกผู้รับเหมาฯ ที่มีผลงาน มีประสบการณ์ โดยอาจจะลองสอบถามจากคนใกล้ชิดรอบๆ ตัวเราที่เพิ่งสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรืออดีตลูกค้าของบริษัทรับเหมาฯ นั้น หรืออาจจะพิจารณาจากผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา 2. ลองให้ผู้รับเหมาหลายๆ บริษัทเสนอราคารวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อประเมินราคาคร่าวๆ กันก่อน ควรระวังผู้รับเหมาฯ ที่เสนอราคาต่ำมากๆ เพราะอาจจะใช้วัสดุต่ำกว่ามาตรฐาน หรือผู้รับเหมาฯ ที่เสนอราคาสูงมากๆ อาจจะโก่งราคา ควรเลือกผู้รับเหมาฯที่เสนอราคาที่สมเหตุสมผล 3. เลือกผู้รับเหมาฯ ที่มีประวัติดี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหากมีปัญหาภายหลังจะได้ติดตามได้ทันท่วงที 4. เลือกผู้รับเหมาฯ ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีแบบรายละเอียด ปริมาณงาน ราคาวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน 5. เลือกผู้รับเหมาฯ ที่มีทีมงานมืออาชีพ มีช่างผู้ชำนาญการ และที่สำคัญควรจะมีวิศวกรควบคุมงาน ไม่ควรเลือกบริษัทฯ ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือให้งานผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) ต่อ 6. เจ้าของบ้านควรจะขยันตรวจหน้างานเสมอ เพราะเราจะได้แก้ไขได้ทันหากทำผิดสเปกหรือจะได้ตามดูว่าผู้รับเหมาฯใช้วัสดุ ที่ได้มาตรฐานไหม ในกรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่หรืองานมีความซับซ้อนมาก ควรจะจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานต่างหาก 7. เมื่อเลือกผู้รับเหมาได้แล้ว ควรจะทำสัญญาจ้างให้ถูกต้อง พร้อมแนบรายการวัสดุ (Bill of quantity) ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาขัดแย้ง ฟ้องร้องในภายหลัง 8. การจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาฯ ควรจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามปริมาณงานที่ทำได้ และควรหัก 5-10% เพื่อไว้ประกันผลงานจนแล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทิ้งงานได้ระดับหนึ่ง 9. เลือกผู้รับเหมาฯ ที่มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันคุณภาพ เช่น โครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 15 ปี ตัวบ้านทั่วไปรับประกัน 1 ปี เป็นต้น 10. บริการอื่นๆ ผู้รับเหมาฯ ที่ดี ควรจะช่วยอำนวย ความสะดวกทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน การขอทะเบียนบ้าน การติดต่อขอสาธารณูปโภค รวมถึงการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดหาแหล่งเงินกู้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้