แสนสิริ, ยูนิเซฟ, โครงการช่วยเหลือเด็ก โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสนสิริร่วมโครงการเพื่อเด็ก ยูนิเซฟ-และแสนสิริ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้วยแนวคิด “Children are everyone’s Business” เช่น สร้างห้องเก็บน้ำนมแม่ให้พนักงาน และคู่ค้า

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้