โครงการชุมชนปลอดภัย คลองเตย

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดโครงการนำร่อง “ชุมชนปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ICT”  ที่ชุมชนคลองเตย ภายใต้นโยบาย “สังคม อุดมปัญญา” Smart Thailand ที่มุ่งขยายผลเชิงนโยบายการป้องกันยาเสพติดใน กทม. โดยนำไอซีทีวี (Intellectual Circuit TV) มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชน ทั้งนี้พื้นที่คลองเตยเป็นพื้นที่มีปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากกรณียาเสพติดและอาชญากรรม ทั้งยังเป็นชุมชนที่ประชากรหนาแน่น ทำให้การดูแลความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดิมไม่เพียงพอ จึงเกิดโครงการนำไอทีมาพัฒนาสร้างคลองเตยเป็นต้นแบบของชุมชนปลอดภัย โครงการนี้ กสท ได้ติดตั้งระบบไอซีทีวี ที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตด้วยแคท ไวไฟ ตลอดเส้นทางหลักของชุมชนคลองเตยที่เป็นจุดเชื่อมต่อสู่ชุมชนย่อยต่างๆ ได้แก่ ชุมชนล็อก 456 ชุมชนล็อก 123 ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนแฟลต 18-21 ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ และชุมชนร่มเกล้า นอกจากนั้น จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมดูแลชุมชนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสมาร์ทโฟน และแทบเล็ตได้ตลอดเวลา นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า บริษัทติดตั้งและจัดอบรมตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปพร. เกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งานระบบไอซีทีวี รวมทั้งให้บริการไวไฟฟรี ติดตั้ง 2 จุดที่มูลนิธิดวงประทีป และด้านหน้าชุมชน 456 (คลองเตย) แต่ละจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 12/2  Mbps แก่ชุมชน นาน 1 ปี ตามโครงการฟรี ไวไฟ ของรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้