Thai Government Cloud Service สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมนำซอฟต์แวร์บริการผู้ใช้น้ำของ กปภ. ไว้บนระบบคลาวด์ภาครัฐ เป็นโครงการนำร่องให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เช็กข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแบบเรียลไทม์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า ทาง สรอ.ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.โดยจะนำซอฟต์แวร์ โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. มาไว้ในระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) ซึ่ง สรอ. ได้เปิดใช้บริการจริงมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทั่วไปสามารถมาใช้บริการผ่านโปรแกรมแบบเว็บเบส ซึ่งจะทำให้ กปภ. ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ของการให้บริการลง และเปิดให้ผู้ใช้น้ำดาวน์โหลดได้ทันทีที่พัฒนาโปรแกรมสำเร็จแล้ว โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำสำหรับประชาชน เป็นโครงการนำร่องของ กปภ. ที่จะใช้คลาวด์ภาครัฐของ สรอ. หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล และนำไปสู่การนำแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการน้ำมาอยู่บนระบบคลาวด์ต่อไป “การนำโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำมาไว้บนคลาวด์ของ สรอ. จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำในระยะยาว สามารถเช็กยอดการใช้น้ำได้ทันที แบบเรียลไทม์ และใช้บริการต่าง ๆ ของ กปภ. ได้อย่างต่อเนื่อง โดย สรอ. จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นว่า ระบบคลาวด์ของ สรอ. มีทั้งความเร็ว และความปลอดภัย” ดร.ศักดิ์กล่าว นอกจากการนำแอพพลิเคชั่นทางด้านโทรศัพท์มือถือมาอยู่ในระบบคลาวด์ของ สรอ.แล้ว ทาง กปภ. จะเข้ามาใช้บริการข้อมูลบัตรประชาชน หรือตัวเลข 13 หลักของกรมการปกครอง ซึ่งปัจจุบันอยู่บนระบบคลาวด์ของสรอ. อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการใช้น้ำและอื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของผู้ใช้ได้โดยตรง และสามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ ทำให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้ข้อมูลอย่างมากตามมา.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้