บ้านจักรยาน

“บ้านจักรยาน” ตั้งอยู่ที่ถนนสวนผัก ซอย 6 เขตตลิ่งชัน เป็นบ้านส่วนตัวของอาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ ซึ่งเปิดบ้านเป็น แหล่งเรียน รู้เรื่อง จักรยานที่มีจำนวนเยอะที่สุดในเมืองไทย นอกจากนี้อาจารย์ยังได้พยายามสืบเสาะค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของ จักรยานตั้งแต่เริ่มมี มาในประเทศสยามรวบรวมเป็นหนังสือให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้เรียนรู้ วิวั ฒนาการของวงการ 2 ล้อไทยตั้งแต่อดีต… บ้านจักรยาน เป็นบ้านไม้บ้านที่อยู่อาศัยธรรมดาๆหลังหนึ่ง ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ บรรยากาศภายรายล้อมไปด้วยต้นไม้ บ่งบอกถึง ความเรียบง่ายของอาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ ข้างในบริเวณบ้านทำให้รู้สึกแปลกใจเพราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยรถจักรยานแบบต่างๆ มากมาย ทั้ง 2 ล้อ 3 ล้อ มอเตอร์ไซค์โบราณ รถยนต์โบราณ รวมทั้งอะไหล่จอดเรียงรายเต็มไปหมด อาจารย์ทวีไทย เริ่มวาง แผนเก็บจริง ๆ จัง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 และในปี พ.ศ. 2542 ได้ไปออกงาน 100 ปีจักรยานที่โรงแรมเพ็นนินซูล่า โดยนำ จักรยานไปแสดงจำนวน 100 คัน จึงทำให้บ้านจักรยานเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้น ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้ เพราะอาจารย์ อยากใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว ไม่ได้เก็บไว้เพื่อเก็งกำไร หรือทำในเชิงธุรกิจ เพียงแต่ว่าถ้าใคร สนใจที่จะ ซื้อก็ยินดีขาย ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะจักรยานส่วนใหญ่เป็นจักรยานโบราณที่นำเข้ามา จากต่างประเทศที่มีราคา ค่อนข้างแพง… รูปภาพและที่มา : https://www.facebook.com/FM105 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527594297257953&set=p.527594297257953&type=1&theater

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้