ทิพยประกันภัย การประกัน 3G

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมที่จะเสนอขายประกันประเภทความรับผิด แก่ธุรกิจโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาต 3G แต่ก็ต้องทำการศึกษาให้เรียบร้อยก่อน เพราะการรับประกันในลักษณะดังกล่าวนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย หากมีการรับประกันจริง ก็ต้องหารือกับบริษัทรับประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) ในการรับประกัน ก่อนที่จะรับงาน เพื่อที่จะได้วางแผนในการรับประกัน และกำหนดอัตราเบี้ย แนวคิดดังกล่าว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 3G ต้องซื้อประกันความเสียหายกรณีเครือข่ายล่ม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีบริษัทก็เห็นชอบและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ยอมรับว่าบริษัทสนใจที่จะให้บริการด้านการรับประกันกับธุรกิจโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาต 3G ตามที่ กสทช. เสนอแนวคิดขึ้นมา แต่การเข้ารับประกันกรณีดังกล่าว บริษัทอาจเป็นในรูปแบบเข้าร่วมรับประกันมากกว่าที่จะรับประกันเพียงรายเดียว เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้