SAS VIRTUAL ANALYTICS นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ทันทีที่ 3G และประชาคมเศษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจะส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (ANALYTICS) ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 เท่าตัว จากปัจจุบันที่มีการขยายตัวประมาณปีละ 11.7% โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 44.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 49.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 ในส่วนของแซสประเทศไทยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 150% เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพิ่มทีมงานทั้งในส่วนของแซสอีก 25% และของพาร์ตเนอร์อีก 25% เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดไปพร้อมกัน โดยมองว่าตลาดที่กำลังมีแนวโน้มไปด้วยดียังคงเป็นธนาคาร ประกันภัย ซึ่งเป็นตลาดหลักที่แซสมีความชำนาญอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีตลาดกลุ่มโทรคมนาคม ภาคราชการที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก ผู้บริหารแซสกล่าวว่า ยิ่งข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น ความจำเป็นในการนำซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในกิจการธนาคารการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องในปัจจุบันของผู้บริหารจะช่วยในการวางแผนเพื่อออกโปรดักต์ที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ไม่ต้องส่งโบรชัวร์ไปทั่วซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนตัวลูกค้าเองก็ไม่ชอบใจนักที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ต้องการ “ยิ่งในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง เทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการวิเคราะห์ข้อมูลยิ่งได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในสหรัฐอเมริกาผู้บริหารธนาคารจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนที่จะอนุมัติวงเงินให้กู้” ในส่วนของแซสให้ความสำคัญต่อการทำตลาด SAS VIRTUAL ANALYTICS ในปัจจุบันอย่างมาก โดยชูจุดขายที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจุบันเพื่อวางแผนงานในอนาคต ที่ผ่านมาแซส ประเทศไทย 6 เดือนแรกมีการเติบโตถึง 95% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มธนาคาร มีส่วนแบ่งในตลาดซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในไทยกว่า 35% มาในปีนี้คาดว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มเป็น 50% จากการขยายตัวของตลาด นอกจากนี้ เมื่อระบบ 3G เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดอย่างธุรกิจกวดวิชาจากก่อนหน้านี้เด็กเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ในอนาคตก็จะสามารถเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องไปที่โรงเรียนกวดวิชา ธนาคารจะเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเพื่อจัดแคมเปญการตลาดที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ จอห์น ซอลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารแซส กล่าวในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยว่า พร้อมให้การสนับสนุนแซส ประเทศไทยอย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนให้เพิ่มทีมงานเพื่อรองรับตลาดขยายตัว

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้