ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์, บริจาครถเข็น, มูลนิธิคนพิการ ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ ประเทศไทย บริจาครถเข็นจำนวน 5 คัน แด่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตแด่คนพิการที่ยากไร้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้