ไร่แม่ฟ้าหลวง หรือ อุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

Must Read

Jiradech Suchada
Jiradech Suchadahttps://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปปั่นๆ พร้อมทั้งเก็บเป็นเรื่องราวดีๆผ่านพื้นที่ตรงนี้ออกมาเป็นบทความ รูปภาพ วิดีโอ แบบเล่าสู่กันฟัง อย่าลืมมาติดตามกันนะครับ

ไร่แม่ฟ้าหลวง  หรือ อุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  เป็นสถานที่ให้ศึกษาแก่เยาวชนชาวเขา ได้มาอยู่อาศัยที่นี่แบบครอบครัวในตัวเมือง เพื่อที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปให้ความรู้แก่ชุมชนเดิมต่อไป เป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 4 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราช ภายในไร่แห่งนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “อุทยานแห่งความสงบงามอย่างล้านนา” บรรยากาศจึงอบอวลด้วยความงดงามแบบล้านนาดั้งเดิม

[vc_gallery interval=”3″ images=”7869,7874,7873,7872,7871,7870″ img_size=”large”]

นอกจากจะเป็นความร่มรื่นของแมกไม้แล้ว ยังมีมีอาคารสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือ หอคำ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามลักษณะเรือนศิลปะล้านนาโบราณ ภายในจัดแสดงสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนบูชาไม้แกะสลักโบราณและเป็นที่ประดิษฐานพระพร้าโต้ พระไม้โบราณของล้านนา ตลอดจนพระพุทธรูปอื่นๆ ทั้งศิลปะแบบล้านนาและพม่า

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) โดยการนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคม มาอยู่รวมกันแบบครอบครัวที่ไร่แม่ฟ้าหลวง มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียน และอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบในการงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ ที่นี่เองคือ “บ้าน” ใหม่ของเยาวชนชาวเขาไทยผู้มาอยู่ร่วมกันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงาน ตามแนวพระราชดำริ ก่อนจะเติบโตแยกย้ายกันไปประกอบสัมมาชีพตามอัธยาศัย โครงการสิ้นสุดลงเมื่อการศึกษาได้ขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล เยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนาในปัจจุบัน

บนพื้นที่ 150 ไร่ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วยสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น หอคำ

หอคำ

ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รูปทรงอาคารสอบเข้าตามลักษณะเรือนล้านนาโบราณ หลังคาแป้นเกล็ดเป็นแผ่นไม้สัก วางซ้อนเหลื่อมแทนแผ่นกระเบื้อง ลวดลายประดับได้มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างพื้นบ้านผู้ก่อสร้างจากจังหวัดเชียงรายและแพร่ ช่างแกะสลักจากเชียงใหม่และลำพูน ชาวเชียงรายร่วมใจสร้างหอคำแห่งนี้ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช 2527

ภายในหอคำคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี เช่น พระพร้าโต้องค์ประธาน มีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ. 2236 โดยฝีมือชาวบ้านซึ่งเพิ่งเข้ามาในพื้นที่ และยังไม่มีเครื่องมือเหมาะสมในการสลักเสลาพระพุทธรูปไม้ จึงใช้เพียงมีดโต้แกะสลักเป็นพระพุทธรูป ที่มีลักษณะแข็งแรง สง่างาม เป็นความงามในเชิงพุทธศิลป์และเป็นสัญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจของผู้ศรัทธา พระพุทธรูปโบราณต่างๆ พุทธศิลป์แบบพม่า ไทใหญ่ ลาว สิบสองปันนา เชียงตุง เมืองยอง และล้านนา เช่น พระพุทธรูปแบบพม่า แกะสลักโดยช่างที่มีความสามารถพิเศษ ทำให้ชายผ้าดูคล้ายโบกไหวได้ และเครื่องไม้อันงดงามวิจิตรที่ใช้ในการพระศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ เชิงเทียนไม้แกะสลัก ตุงกระด้าง ตุงหรือธงที่แกะสลักจากไม้ ขันดอก ภาชนะสำหรับใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ

นอกจากนี้ ยังมีหน้าบันแผ่นไม้ทรงสามเหลี่ยม อยู่ 5 ชิ้น แกะสลักเป็นรูปสัตว์ห้าชนิดสัญลักษณ์นักษัตร ตามปีพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

ลานพระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง

พระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง เป็นพระรูปสัมฤทธิ์ (บรอนซ์) ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง เป็นผลงานของประติมากรหญิง คุณมิเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรม (พ.ศ. 2494) คนแรกของประเทศไทย ประดิษฐานบนเนินในสนาม ระหว่างเส้นทางสู่หอคำน้อย พระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนหิน ฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทรงพระมาลา เป็นภาพคุ้นตาราษฎรที่ได้เห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงฉลองพระองค์ทะมัดทะแมง ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลกันดาร เสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราษฎรพากันขนานพระนาม “แม่ฟ้าหลวง”

หอคำน้อย

หอคำน้อย อยู่ทางทิศใต้ของหอคำ เป็นอาคารศิลาแลงหลังคาแป้นเกล็ดไม้สัก เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก จากวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หอแก้ว

หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป ตัวอย่างศิลปะวัตถุไม้สักที่นำมาจัดแสดงในหอแก้วได้แก่ ศาลพระภูมิ วงปีของไม้สักพระพุทธรูป นาคทัณฑ์ หน้าบัน โก่งคิ้ว กาแล ช่อฟ้า หางหงส์-ป้านลม หัวเสา ดาวเพดาน แผงแล หำยนต์ขันดอก ขันแก้วตังสาม ต้นบายศรี อาสนา ตุงกระด้าง หีดธรรม (หีบพระธรรม) ก๊างธรรม เป็นต้น

นอกจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงจะมีความภาคภูมิใจในฐานะได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลรักษาศิลปะที่มีคุณค่าเหล่านี้ ให้สาธารณชนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมกับศิลปวัฒนธรรมที่งดงามแล้ว ภูมิสถาปัตยศิลป์ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงที่ได้จัดวางเพื่อให้ผู้มาเยือนได้รื่นรมย์ใจในธรรมชาติ ก็สามารถปรับแปลงเป็นลานพิธีกรรมหรือสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ ได้อย่างงดงามยิ่ง โดยอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร งานเลี้ยงรับรอง พิธีต้อนรับอาคันตุกะ ประมุขรัฐ ผู้มีชื่อเสียง และประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงรายและผู้เคยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมใจจัดถวายเพื่อน้อมคารวะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

[vc_message]ไร่แม่ฟ้าหลวง เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.30 น. ค่าเข้าชม คนไทย ราคา 100 บาท ชาวต่างชาติ ราคา 200 บาท เด็กนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12-18ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 50 บาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-6605-7  โทรสาร 0-5371-2429   หรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.maefahluang.org  (มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ได้แก่ ทางลาดสำหรับรถเข็นและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ)[/vc_message]
[vc_raw_js]JTIwJTIwJTIwJTIwJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwYWdvZGFfYWRfY2xpZW50JTIwJTNEJTIwJTIyMTc0NDY5Ml81NTY5MSUyMiUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGFnb2RhX2FkX3dpZHRoJTIwJTNEJTIwNDY4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwYWdvZGFfYWRfaGVpZ2h0JTIwJTNEJTIwOTAlM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlM0NzY3JpcHQlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyRmphdmFzY3JpcHQlMjIlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZiYW5uZXIuYWdvZGEuY29tJTJGanMlMkZzaG93X2Fkcy5qcyUyMiUzRSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==[/vc_raw_js]
[vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xNCUyMTFtOCUyMTFtMyUyMTFkMTUwMDYuMDM0MjU5MTkyMTkzJTIxMmQ5OS43OTQxMDM4JTIxM2QxOS45MDI5NjI4JTIxM20yJTIxMWkxMDI0JTIxMmk3NjglMjE0ZjEzLjElMjEzbTMlMjExbTIlMjExczB4MCUyNTNBMHg3NjM0MDM2ZjU4N2ZmMTJhJTIxMnNSYWklMkJNYWUlMkJGYWglMkJMdWFuZyUyMTVlMCUyMTNtMiUyMTFzZW4lMjEyc3RoJTIxNHYxNDU2NjI4MzY3MzgyJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=”]

Reference

  • ไร่แม่ฟ้าหลวง at tourismthailand
  • อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง at maefahluang

อัพเดท! ก่อนใคร

เรื่องราวเจ๋งๆ ล้ำๆ สดใหม่ถึงคุณโดยตรงเพียงแค่กรอก Email ไว้เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขที่ privacy policy.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

ปฏิวัติการขนส่ง: เอ็นเอ็กซ์ โลจิสติคส์ ประเทศไทย เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าคันแรก

บริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์, เอ็นเอ็กซ์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย), ได้เปิดตัวยานพาหนะแห่งอนาคตด้วยการนำเสนอรถบรรทุกไฟฟ้าล้วนคันแรกภายใต้แบรนด์ โดยไม่มีการปล่อยก๊าซมลพิษใด ๆ ขณะใช้งานบนถนน การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เอ็นเอ็กซ์ โลจิสติคส์ ได้มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการนำรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทย, บริษัทฯ หวังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขนส่งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รถบรรทุกคันนี้มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักสูงสุดถึง 8,800 กิโลกรัม และสามารถขับขี่ได้ในระยะทางสูงสุดถึง 200...
- Advertisement -

More Articles Like This