Android All Version

โค้ดการพัฒนาเวอร์ชัน Android ทั้งหมดจะเป็นดังนี้ครับ

 •     Android milestone builds (Astro Boy, Bender)
 •     Android 1.0
 •     Android 1.1 – Petit Four
 •     Android 1.5 – Cupcake
 •     Android 1.6 – Donut
 •     Android 2.0 – Éclair
 •     Android 2.1 – Éclair
 •     Android 2.2 – Froyo
 •     Android 2.3 – Gingerbread
 •     Android 3.0 – Honeycomb
 •     Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
 •     Android 4.1 – Jelly Bean

คำถามก็คงอยู่ที่ว่า เเล้วตัว A กับ B นั้นหายไปไหน ซึ่งคำถามนี้พึ่งมีคำตอบมาไม่นาน โดยข้อมูลนี่้มาจาก Jean Baptiste Queru ที่เป็นวิศวกรที่อยู่ในโครงการ Android โดยตรง โดยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่า Android ที่อยู่ในเริ่มขั้นต้นของการพัฒนานั้นมีสองบิลด์ที่เรียกว่า “Astro Boy” เเละ “Bender” ที่เป็นบิลด์เริ่มต้นของ Android ทั้งสองรุ่น เเต่เป็นก่อนที่ Android จะออกเวอร์ชัน 1.0 ออกมาซึ่งไม่มีข้อมูลยืนยันในส่วนนี้ว่าทั้งสองชื่อนั้นถูกใช้จริงหรือไม่ ส่วนในเวอร์ชัน 1.0 นี้ไม่มีโค้ดเรียกภายในเเละถูกเรียกว่า Android 1.0 ตรงๆ เเละหลังจากเวอร์ชัน 1.1 นั้นออกมาก็ใช้ชื่อรหัสว่า Petit Four ที่เป็นครั้งเเรกที่เป็นการใช้ชื่อของหวานเป็นการเรียกเวอร์ชันของ Android จากนั้นมาในเวอร์ชัน 1.5 จึงเปลี่ยนเป็น Cupcake ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญว่าเป็นการใช้ตัวอักษรตัว C ที่เป็นตัวอักษรที่ 3 ในภาษาอังกฤษเเละ Android เวอร์ชันนี้ก็เป็นการอัพเดทครั้งที่ 3 เช่นกัน จากนั้นจึงมีความเห็นว่าควรใช้การเรียงตามตัวอักษรเพื่อเป็นการเรียกเวอร์ชันของ Android เเทนเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นเวอร์ชัน 4 จึงเป็น Donut ซึ่งเป็นการเรียงตามตัวอักษรเป็นครั้งเเรก เเละถูกจนถึงปัจจุบัน  

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้