askKBank

นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรม การผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาดิจิทัล แบงกิ้ง เพื่อให้บริการนวัตกรรมทางการเงินผ่านการออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันจำนวนผู้ใช้ดิจิทัล แบงกิ้ง เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 50% เมื่อคิดเป็นวงเงินการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น 70% ซึ่งแนวโน้มยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต “ลูกค้าที่ใช้บริการไซเบอร์แบงกิ้งของธนาคารมีจำนวนประมาณ 1.4 ล้านราย เป็นผู้ที่เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องจำนวน 4 แสนราย ขณะที่บริการโมบาย แบงกิ้งมีจำนวนลูกค้าอยู่ 1.2 ล้านราย เป็นผู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 5 แสนราย ทั้งหมดคิดเป็น 30% ของลูกค้าทั้งหมดของธนาคาร และเมื่อถึงสิ้นปีนี้คาดว่าลูกค้าทั้งสองส่วนนี้จะเพิ่มเป็น 3 ล้านราย” นายอาจ กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้เปิดเว็บไซต์ www.askkbank.com เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน คือในส่วนของเศรษฐกิจ การออมเงิน การลงทุน การทำธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ คือ ท่องเที่ยว ชอปปิง และสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากเสิร์ชเอนจิน หรือโปรแกรมค้นหาจากเว็บไซต์ได้ ซึ่งได้ลิงก์ไปยังฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มากกว่า 200 เว็บไซต์ ด้านนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยตัวเลขปี 2554 มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 38% จากจำนวนประชากรทั้งหมด และมีคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นถึง 30% การเปิดเว็บไซต์ www.askkbank.com ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่สนใจได้ และยังแบ่งบัน หรือแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้บริการถามตอบ ทางอีเมลให้กับลูกค้า ซึ่งได้จัดผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาไว้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้