Bing.com ทดสอบปุ่มใหม่ Microsoft ยังคงปรับแต่งหน้าหลักของเว็บไซต์ Bing ได้ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่ผ่านมาตลอด และรอบรับสนับสนุนการใช้งานวีดีโอ HTML5 พื้นหลังของเว็บไซต์ และในตอนนี้ได้ปรับแต่งอีกเล็กน้อยนั้นคือการเพิ่มปุ่มใหม่เข้าไป โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถคลิกแล้วแสดงข้อมูลไปยัง Link ยอดนิยม และเมื่อคลิกค้นหาก็จะเพิ่มแผนที่เข้าไปด้วย และนอกจากนี้ปุ่มดังกล่าวจะรวมไปถึงการเพิ่ม Facebook เข้าไปด้วย.. [code]ที่มา : http://www.neowin.net/news/bingcom-testing-new-button-that-offers-more-info-on-daily-background [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้