CA Technology cloud ซีเอ เทคโนโลยี ชี้แนวโน้มการลงทุนด้านการให้บริการคลาวด์เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ และองค์กรที่คำนึงถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจ ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงาน ที่รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ซีเอ เทคโนโลยีพร้อมนำเสนอโซลูชั่นคลาวด์ที่เหมาะสมตอบสนองการใช้ งานคลาวด์ในประเทศไทย นายมานีวันนัน โกวินดัน ผู้อำนวยการฝ่ายงานโซลูชั่นคลาวด์ ภูมิภาคเอเชียเซ้าธ์ ซีเอ เทคโนโลยี กล่าวถึงตลาดคลาวด์ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยว่ามีแนวโน้มนำไปใช้สูงขึ้น จากที่ผ่านมามีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย และการบริหารจัดการข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยเฉพาะในฝั่งของผู้ให้บริการคลาวด์ (SPs) ที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว “ซีเอ เทคโนโลยี มีโซลูชั่นที่เหมาะกับทั้งฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรธุรกิจที่ต้องการลงทุนคลาวด์ด้วยตนเอง พร้อมกับทีมงานที่จะช่วยเข้าไปแนะนำรูปแบบการใช้งานคลาวด์ที่เหมาะสมในแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์แบบสาธารณะผ่านผู้ให้บริการ แบบส่วนตัวด้วยอุปกรณ์ของตนเองหรือใช้งานแบบผสมกัน” ทั้งนี้ซีเอ เทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและองค์กรต่างๆ ในทุกภาคส่วนที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ รวมถึงภาครัฐในประเทศไทยจากปัจจุบันที่มีพาร์ทเนอร์ที่คอยนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ มากกว่า 10 ราย และพร้อมที่จะเพิ่มช่องทางบริการให้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ผู้บริหาร ซีเอ กล่าวว่าองค์กรที่จะนำคลาวด์โซลูชั่นมาใช้งานจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 60 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงเตรียมการ ตั้งแต่การวางแผนว่าองค์กร ต้องการนำคลาวด์ไปช่วยในการใช้งานด้านใด ต่อมาคือนำเสนอโซลูชั่นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรและการติดตั้งโซลูชั่นให้พร้อมใช้งาน หลังจากนั้นต้องมาดูถึงการจัดการระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กรไปจนถึงการวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยโซลูชั่นที่โดดเด่นของซีเอ เทคโนโลยี ในการให้บริการคลาวด์อย่าง CA AppLogic 3.0 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการคลาวด์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครื่องมือ แอปพลิเคชัน และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบเวอร์ชวลในคลาวด์ ซึ่งถือเป็นโซลูชั่นแบบครบวงจร โดยที่แต่ละองค์กรสามารถนำแอปพลิเคชันขึ้นไปติดตั้งเพื่อให้ใช้งานอยู่บนคลาวด์ ส่งผลให้ทั้งพนักงานและลูกค้าขององค์กรสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ในส่วนองค์กรที่มีการลงทุนทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์เดิมอยู่แล้ว ซีเอนำเสนอก็มีโซลูชันCA Automation Suite for Clouds 1.0 ความสามารถเด่นที่การจัดการระบบเดิมให้ติดตั้งและใช้งานคลาวด์แบบส่วนตัว รวมถึงการประยุกต์นำไปใช้กับคลาวด์แบบลูกผสมต่อไปในอนาคต ในส่วนของความปลอดภัยก็มีโซลูชัน CA Identity Manager 12.5 และ CA Role & Compliance Manager 12.5 มาช่วยเสริมระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงประยุกต์ใช้กับระบบเวอร์ชวลและโครงสร้างระบบไอทีแบบเดิมก็ได้ นอกจากนี้ซีเอ ยังมีโซลูชันที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานคลาวด์อย่าง CA Bussiness Service Insight 8.0 สำหรับการบริหารงานบริการผ่านระบบคลาวด์ และอีกมากมาย ล่าสุดซีเอ เทคโนโลยีได้จัดงาน CA Expo 2012 นำเสนอเทคโนโลยี และโซลูชันภายใจ้แนวคิด “IT at the Speed of Business” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารไอทีให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย คลาวด์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงตลาดใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 ราย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้