CAT Telecom กสท.เผยครึ่งปีแรกมีเรื่องร้องเรียนประเภทวิทยุ-ทีวีจำนวน 400 เรื่อง หวังสร้างกติกา  รองรับหลังใบอนุญาตประกอบกิจการออก ต.ค. นี้ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-30 มิ.ย. 55 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 400 เรื่อง โดยครอบคลุมกิจการประเภทฟรีทีวี เคเบิลดาวเทียม ทีวีดาวเทียม ทีวีแบบบอกรับสมาชิกและวิทยุกระจายเสียงในกลุ่มรายเดิมและรายใหม่ที่ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้การร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับไม่สามารถรับชมรายการถ่ายทอดสดของฟรีทีวีผ่านช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม โฆษณาด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะหลอกลวงเกินจริง แจ้งยกเลิกบริการแต่ไม่ได้รับค่ามัดจำอุปกรณ์ หรือได้รับแต่ช้า เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มช่องรายการโดยไม่ได้ขอรับการบริการ รวมถึงมีคลื่นความถี่รบกวนขณะชมรายการ น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ต้องหาแนวทางสำหรับผู้ประกอบกิจการ เมื่อ กสท.ได้ประกาศหลักเกณฑ์เปิดอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ในเดือน ต.ค.นี้คาดจะมีเรื่องรับร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะช่วยให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอย่างถูกต้อง เพราะผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้