CAT IDC, Data Center กสท ทุ่มงบกว่า 265 ล้านบาท ขยายพื้นที่และยกระดับคุณภาพการให้บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการรับ ฝากเซิฟเวอร์สู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร CAT IDC (Internet Data Center) รองรับความต้องการลูกค้า เชื่อมั่นการเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบ IT สู่โลกอินเตอร์เน็ต และการให้บริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ขยายพื้นที่ให้บริการ CAT IDC เฟสใหม่ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 265 ล้านบาท ในการขยายพื้นที่ให้บริการที่ CAT IDC บางรักชั้น 14 และที่นนทบุรี พร้อมติดตั้งระบบ Facility ที่ได้มาตรฐานสากลใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ระบบทาความเย็น ระบบเครือข่าย พร้อมพื้นที่ให้บริการแบบยกพื้น (Raise Floor) มีขนาดพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 1,100 ตร.ม. รองรับบริการ Co-location ได้ประมาณ 250 Rack คาดว่าจะมีรายได้ราว 240 ล้านบาทต่อปี สำหรับระบบ Facility ที่ CAT IDC ได้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ไล่ตั้งแต่ ระบบทำความเย็น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองโดยติดตั้งอุปกรณ์ STS ซึ่งทำหน้าที่สลับไปใช้ไฟฟ้าจากอีกแหล่งจ่ายกรณีไฟฟ้าดับ และเพิ่มเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากกว่าเดิม ในส่วนของระบบ Network มีการทำ Backup ระหว่างบางรัก และนนทบุรี นอกจากนี้ยังมี ระบบ IPS, Firewall, Anti virus คอยตรวจจับการบุกรุกของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี รวมไปถึงข้อมูลจากไวรัส โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านเข้า – ออก ภายในเครือข่ายว่า หากตรวจพบข้อมูลที่มีลักษณะการทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อระบบ ก็จะทำการป้องกันข้อมูลดังกล่าวนั้น ไม่ให้เข้ามาในเครือข่าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายใน CAT IDC ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการให้บริการ CAT IDC มีให้เลือกตามความต้องการ และเหมาะกับการใช้งานของธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ 1. Shared Web Hosting บริการ การรับฝากเว็บไซต์ หรือเช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (Web Hosting) สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็ปไซต์เป็นของตนเอง มีการรับประกัน SLA 99.9% 2. Server Co-Location บริการ รับฝากเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า สำหรับผู้ที่มี Server แล้วต้องนำมาฝากไว้ที่ CAT IDC ภายใต้ระบบ Facility ที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง จึงประหยัดทั้งค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลรักษา และค่าบุคลากรที่ดูแล Server 3. Dedicated Web Server บริการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบ Facility ของ IDC สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Server เป็นของตัวเอง ไม่ต้องลงทุนซื้อ Server 4. Virtual Private Server บริการ เซิร์ฟเวอร์เสมือน สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่อง Server และมีงบประมาณจำกัด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทางธุรกิจด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ และ 5. บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) สำหรับ ผู้ที่ต้องการสำรองข้อมูลของ Site หลัก ไว้อีกที่ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการสูญหายของข้อมูล อีกทั้งมี Temp Office เป็นสำนักงานชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์สำนักงานให้เช่ากรณีที่ Site หลักเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งบริการเสริม เช่น Extra IP Address, Firewall, IPS และ Load balancing CAT IDC เปิดให้บริการครอบคลุมในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น บางรัก นนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต สามารถทำเป็น Backup site เพื่อสำรองข้อมูลได้ทั่วภูมิภาค สามารถให้บริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มต้นทาธุรกิจที่เน้นแบบประหยัด เริ่มต้นทาธุรกิจด้วยเงินลงทุนต่า ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพและความ เสถียรสูงสุด ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน SME และรายบุคคล Company Relate Link : CAT IDC

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้