เชอรีล แซนด์เบิร์ก CEO Facebook

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารของเฟซบุ๊ค ขายหุ้นที่ถือในบริษัทรวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากข้อมูลที่ยื่นแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐ พบว่า ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) ของเฟซบุ๊ค นางเชอรีล แซนด์เบิร์ก ขายหุ้นที่ถืออยู่ในเฟซบุ๊ค 353,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 7.44 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่เธอยังคงถือหุ้นในบริษัทเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งนี้อยู่อีกราว 20 ล้านหุ้น ขณะที่ผู้บริหารรายอื่นๆ ของเฟซบุ๊ค ทั้งที่ปรึกษาทั่วไป “ธีโอดอร์ อุลโยต์” และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี “เดวิด สปิลเลน” ต่างก็ขายหุ้นที่ถือในเฟซบุ๊ครวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุลโยต์ขายหุ้นกว่า 149,000 หุ้น มูลค่า 3.13 ล้านดอลลาร์ ส่วนสปิลเลนขายหุ้น 256,000 หุ้น มูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการขายหุ้นของผู้บริหารระดับอาวุโสครั้งแรกของเฟซบุ๊ค นับจากทำไอพีโอในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้