สถานทูตฝรั่งเศสขายที่ดินถนนสาทร ให้บริษัท City Virtue และจะย้ายแผนกต่างๆ ไปรวมไว้ที่บางรัก สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ขายที่ดินถนนสาทร(ที่ตั้งของฝ่ายวัฒนธรรมและแผนกวีซ่า)ให้กับ บริษัท City Virtue เพื่อย้ายไปรวมกับแผนกอื่นๆ ในอาคารหลังใหม่ ณ เขตบางรัก (ข้างโรงแรมโอเรียนเต็ล) ซึ่งมีโครงการจะก่อสร้างในอนาคต   ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินดัง กล่าว ได้ให้คำแนะนำต่อสถานทูตฝรั่งเศสในทุกขั้นตอน  รวมถึงการเจรจาต่อรองต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนการขายทรัพย์สิน การย้ายที่ทำการซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมงานใกล้ชิดกันมากขึ้นและสามารถลดค่า ใช้จ่ายลง เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อได้ใช้สถานที่ที่ทันสมัยและสะดวกสบายขึ้น การรวมฝ่ายต่างๆ ไว้ในที่เดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย ส่วนสมาคมฝรั่งเศสจะย้ายที่ทำการใหม่ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 และยังคงอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานดังกล่าวสร้างชื่อเสียงได้อย่างเต็มที่ @bangkokbiznews

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้