ดีซีเอส ใช้เทคโนโลยีของเอพีซีผุด ‘กรีน ดาต้าเซ็นเตอร์’ สมบูรณ์แบบแห่งแรกในไทย ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่ต่ำกว่า 50% เตรียมขยายฐานลงตลาดองค์กรขนาดกลางเพิ่ม DCS Green, DATA Center นายหะริน อุปรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด้าตาโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ (ดีซีเอส) กล่าวว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจะเติบโตเป็นเท่าตัว จะเห็นได้จากในปีนี้ องค์กรธุรกิจต่างมีแนวโน้มที่หันมาใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในย่านธุรกิจของประเทศ มีบริษัทต่างๆ มาใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของดีซีเอสถึง 20 บริษัท หรือคิดเป็นจำนวนผู้ใช้งานประมาณ 600 ราย และมีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมในภายหลังอีกกว่า 10 บริษัท การเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์เนื่องจากความพร้อมด้านสถานที่ตั้งที่ อยู่ในทำเลที่ดี ประกอบกับองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและ มีมาตรฐาน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บริการกรีนเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทได้ลงทุนติดตั้งระบบกรีน ดาต้าเซ็นเตอร์ ของเอพีซี ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจพลังงานสำรองฉุกเฉิน และระบบควบคุมความเย็นแบบครบวงจร จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย)ทั้งโครงการ

‘กรีน ดาต้าเซ็นเตอร์ถือเป็นเฟสที่ 3 ของดีซีเอสที่นำเทคโนโลยีของเอพีซีมาใช้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นกรีน ดาต้าเซ็นเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีการลงทุนไปประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าสิ้นปีน่าจะมีผู้ใช้บริการเต็มเฟสหรือประมาณ 60 แร็ก โดยเวลานี้มีผู้ใช้บริการแล้ว 10 กว่าแร็ก’ DCS Green, DATA Center ปัจจัยที่ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มากขึ้นนั้น เพราะ1. เรื่องต้นทุนที่ถูกกว่าการที่องค์กรลงทุนเอง 2.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่จะลงทุนเอง และ3.ได้ประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีกว่า แถมเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการในระดับสากลอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์หลักๆ มีด้วยกัน 3 กลุ่ม คือกลุ่มอุตสาหกรรม การเงิน และประกันภัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ในปีนี้บริษัทจะทำการขยายตลาดมายังองค์กรขนาดกลาง ที่มีพนักงานขนาดตั้งแต่ 500-1,000 คนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้จากดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิมที่มีอยู่เพียง 30% ภายในเวลาอันใกล้นี้ โดยปีที่แล้วดีพีซีมีรายได้อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท และปีนี้คาดว่า จะเติบโตถึง 15% นายพิชัย สุทธิจินตทิพย์ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) กล่าวว่า กรีน ดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซี โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดตรงที่มีระบบบริการเพื่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ สมบูรณ์แบบ เริ่มจากการวัดการใช้พลังงาน เพื่อทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าก่อนเริ่มติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสามารถขยายได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ‘กรีน ดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซีสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้ มากกว่า 50% ไม่จำเป็นที่ดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องมีระบบทำความเย็นทั้งห้องเหมือนในอดีตอีก ต่อไป’

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้