Dtac, AIS, True , ประมูล 3G, 3G, ใบอนุญาต 3จี, ข่าวไอที

28 ก.ย. 55 ที่อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยการขอรับใบอนุญาตมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรับบัตรคิว ลงเวลาการยื่นเอกสาร และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารจะดำเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ส่งแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ กรอกเอกสารครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ 2.ส่งสำเนาเอกสาร 5 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.ชำระค่าบริการคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 4.วางหลักประกันการประมูล 1,350 ล้านบาท และ 5.ส่งหนังสือสนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ.2551 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการยื่นขอรับใบอนุญาตเข้าร่วมประมูล 3 จี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มาถึงเวลา 08.31 น. และยื่นเอกสารเวลา 08.45 น. โดยมีเอกสารทั้งหมด 3 กล่อง จากนั้นเวลา 08.51 น. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือดีแทคมาถึง และยื่นเอกสารเวลา 09.00 น. ต่อด้วยเวลา 09.16 น. บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาขอรับเอกสาร และยื่นเอกสารเมื่อเวลา 09.39 น. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กล่าวว่า วันนี้เป็นกระบวนการเปิดให้รับเอกสารปกติที่ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะมายื่นเอกสารสำคัญ จากนั้นสำนักงานกสทช.จะตรวจสอบเอกสารและประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเข้าร่วมการประมูล 3 จี วันที่ 9 ต.ค.55 โดยผู้ยื่นขอใบอนุญาตสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 3 วัน “ส่วนตัวไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีกี่บริษัทเข้ามายื่นเอกสารเพื่อขอเข้าร่วมการประมูล 3จี เพราะเป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนได้ไปหารือกับสถาบันการเงินซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว ต่อข้อถามที่ว่า หากมีผู้มายื่นเอกสารเข้าร่มประมูล 4-5 รายพอใจหรือไม่ พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะมีผู้มายื่นเอกสารเพื่อขอเข้าร่วมประมูลวันนี้ 3 ราย 4 ราย หรือ 5 ราย ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะได้ดำเนินตามกระบวนการเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันตามที่กำหนด เพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่มาก ถ้ามีผู้เข้าร่วมประมูล 3 รายก็ไม่น่าแปลกใจ ที่สำคัญ กสทช.มีมาตรฐานในการป้องกันการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฮั้วประมูลอย่างดี เบื้องต้นจะใช้เงินในการจัดประมูล 3จี ที่จะเปิดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค.นี้ ที่สำนักงาน กสทช. ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้