‘อีเอ็มซี’ มองเทรนด์ไอทีปีหน้ายังเน้นคลาวด์เป็นหลัก เชื่อยังมีการลงทุนไอทีอย่างต่อเนื่อง ผุดโครงการซีเอสอาร์ให้คำปรึกษาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์หลังน้ำท่วมฟรี วางเป้าลูกค้าใหม่เข้าร่วม 100 ราย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นายนฐกร พจนสัจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์มชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวโน้มตลาดไอทีในปีหน้าว่า เทรนด์นึงที่เข้ามามีบทบาทแน่นอนคือ คลาวด์ฯ และการเมเนจน์เซอร์วิส ในการนำอุปกรณ์ไปตั้งและใช้งานนอกพื้นที่องค์กร เพื่อให้บริการผ่านเครือข่าย และยังมีในส่วนของระบบ เวอร์ชวล เดสก์ท็อป อินฟราสตรัคเจอร์ (VDI) ที่จะมีการนำอุปกรณ์พกพาที่หลากหลาย อย่างแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากขึ้น อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือฝั่งของการเก็บข้ฮมุล เนื่องจากคอนเทนต์มีขนาดใหญ่ขึ้น “ในแง่ของการลงทุนเชื่อว่าโรงงาน อุตสาหกรรมยังต้องมีการลงทุนทางด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เม็ดเงินอาจลดลง เนื่องจากต้องนำไปป้องกันในส่วนของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีก ส่วนภาครัฐเชื่อว่าจะมีโครงการด้านไอทีสูง แต่จะแบ่งเป็นโปรเจกต์ขนาดกลางเฉพาะในหน่วยงานที่จำเป็นมากกว่าโปรเจกต์ขนาด ใหญ่” ส่วนโครงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่องค์กรที่ประสบอุทกภัย ในแง่ของการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์นั้น จะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาในการวางแผน และควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งโครงการนี้เป็นเหมือนโครงการตอบแทนสังคมที่อีเอ็มซีมอบให้ทั้งลูกค้าของ อีเอ็มซี หรือ ไม่ใช่ลูกค้าของอีเอ็มซี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2555 “โครงการดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าอีเอ็มซี ให้กว้างขึ้น โดยหวังว่าจะมีองค์กร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ประสบภัยเข้ามาปรึกษาประมาณ 100 ราย ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านคลาวด์ อินฟราสตรัคเจอร์ การดำเนินธุรกิจในช่วงประสบภัย การป้องกันภัยพิบัติ สำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล” ทั้งนี้ ในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าของอีเอ็มซีมีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมเพียง 4-5 รายเท่านั้นในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ส่วนในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ทางอีเอ็มซี ได้เข้าไปประสานจัดการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายดาต้าเซ็นเตอร์ก่อนน้ำจะมา ถึง Company Relate Link : EMC

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้