Google and Facebook

ข่าวล่าสุดรายงานว่า Larry Page ที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอของ Google ไปหมาดๆ นั้นได้ปรับผังองค์กรใหม่โดยการแต่งตั้งให้ผู้บริการระดับสูง 6 รายไปเป็นรองประธานอาวุโสในฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่าย จึงทำให้ในตอนนี้ Google มีการแบ่งแยก product area อย่างชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับกว่าเดิม รองประธานอาวุโสทั้ง 6 รายได้แก่ Alan Eustace, Vic Gundotra, Salar Kamangar, Sundar Pichai, Andy Rubin และ Susan Wojcicki โดย Eustace

ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโวฝ่ายวิศวกรรมและงานวิจัยก็ได้มา ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายงานวิจัย ส่วน Gundotra ก็มาอยู่ฝ่ายโซเชียล Kamangar มาอยู่ฝ่าย Youtube และวิดีโอ Pichai อยู่ฝ่าย Chrome ส่วน Rubin ฝ่ายโมบาย และ Wojcicki อยู่ฝ่ายการโฆษณา แหล่งข่าวรายงานว่าเพิ่มว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นการเติมช่องว่างให้กับ ตำแหน่งของ Jonathan Rosenberg รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะลาออกในช่วงกลางปีนี้ โดยทั้งหกคนจะเข้ามาทำงานร่วมกับตำแหน่งรองประธานอาวุโสของฝ่ายอื่นคือ Nikesh Arora (chief business officer), Shona Brown (business operations), David Drummond (corporate development and chief legal officer) และ Patrick Pichette (CFO) ในช่วงที่ผ่านมา Page ผู้ก่อตั้งร่วมของ Google พร้อมกับ Sergey Brin ในปีค.ศ. 1998 นั้นได้พยายามปรับผังองค์กรใหม่ให้มีความกระชับมากขึ้น โดยพยายามลดอำนาจของ Operating Committee ซึ่งเคยเป็นคณะทำงานส่วนกลางที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ลง ซึ่งการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวไปให้กับรองประธานอาวุโสทั้งหลายนี้จะช่วยให้ การตัดสินใจมีความรวดเร็วและมีความเป็นเอกเทศมากขึ้น เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งอย่าง facebook ได้ และข้างล่างนี้คือโฉมหน้าทั้ง 6 คนผู้โชคดีครับ google vs facebook ที่มา: Mashable เรื่อง: falcon_mach_v

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้