GSI Commerce and ebay น่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยค่ะ ที่จู่ๆ ชาวผู้ดีอังกฤษก็แซงหน้าผู้บริโภคจากประเทศอื่นๆทั่วโลก ในแง่ของความนิยมในการทำธุรกรรมต่างๆบนโทรศัพท์มือถือ เพราะจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดจากบริษัท ออฟคอม อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น พบว่ากว่า 2 ใน 3 ของประชากรชาวอังกฤษที่อายุระหว่าง 18-24 ปี และอีกกว่า 40% ของผู้ใหญ่ชาวอังกฤษใช้โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ในการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ใช้ชอปปิง และใช้ทำธุรกิจในชีวิตประจำวัน แบบที่เรียกว่า ขาดอุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นไม่ได้เลย และเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคชาวอังกฤษดาวน์โหลดข้อมูลลงสู่โทรศัพท์ และแท็บเล็ตมากกว่าประชากรจากประเทศอื่นๆ 1 ใน 6 ของเว็บไซต์ที่รายงานสภาพการจราจรในเมืองใหญ่ๆของอังกฤษ ก็ทำแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ และยอมจ่ายเงินมากกว่า 1,000 ปอนด์ต่อปีในกาชอปปิงออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงลิ่วทีเดียวค่ะหากเปรียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป นอกจากนั้นการสำรวจยังพบว่า ชาวอังกฤษชอปปิงผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นถึง 14% คือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,083 ปอนด์ต่อปี ซึ่งในปี 2010 ชอปปิงกันเฉลี่ยคนละ 950 ปอนด์เท่านั้นเองค่ะ [code] ที่มา : bangkokbiznews : http://bit.ly/TfPlim [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้