Hatari AdNet นายวิชัย วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาสื่อโฆษณาดิจิตอลมีอัตราการเติบโตสูงมาก ลูกค้าเริ่มหันมาให้ความสำคัญและใช้งานมากขึ้น บางรายเริ่มพัฒนาเข้าสู่การเป็นอินเทอร์แอ็กทีฟเพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้า ส่งผลให้ ฮาตาริ ไวร์เลส สามารถทำยอดขายได้สูงถึง 300 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทจะร่วมมือกับซิสโก้ และทรู อินเทอร์เน็ตในการนำเสนอบริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ โดยคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวนี้จะทำให้ยอดขายในปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวเป็น 600 ล้านบาท และเพิ่มการติดตั้งเป็น 40,000 จอทั่วประเทศ แผนการทำตลาดร่วมกับทรู อินเทอร์เน็ต นั้นเพื่อต้องการขยายเข้าสู่ฐานลูกค้าองค์กรของทรูที่ต้องการขยายช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ ฮาตาริ ไวร์เลส สามารถผลักดันการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล Hatari AdNet ซึ่งนับเป็นโซลูชั่นราคาประหยัดที่สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลดิจิตอลทั่วไปให้เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ให้เติบโตมากขึ้น และสอดคล้องกับยุคของคลาวด์ในปัจจุบัน “ปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย เช่น การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โมบิลิตี และเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบัน และช่วยให้คนไทยมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถนำเสนอบริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์แก่ลูกค้าองค์กรของทรู อินเทอร์เน็ต และช่วยให้ลูกค้าเหล่านี้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” นายวิชัยกล่าวว่า Hatari AdNet จะช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบที่แปลกใหม่ ควบคู่ไปกับการทำให้แบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในมุมมองที่ต่างออกไป เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยการให้บริการบนระบบคลาวด์ โดยการขยายความร่วมมือในครั้งนี้ได้ครอบคลุมช่องทางจัดจำหน่าย การบริการด้านเทคนิค การบริการลูกค้า และการลงทุนด้านการทำตลาด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทางด้านเงินทุนที่หากลูกค้ามีความต้องการใช้สื่อโฆษณาของ Hatari AdNet แล้วไม่มีเงินทุนฮาตาริ ไวร์เลส จะช่วยในการจัดหาแห่งเงินทุนอย่าง ซิสโก้ แคปปิตอล ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ให้ สำหรับเนื้อหาในการนำเสนอนั้น ลูกค้าสามารถที่จะเลือกโซลูชันได้อย่างหลากหลาย ทั้งนำเสนอเนื้อหาข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องบนหลายหน้าจอพร้อมกันได้ พร้อมทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางและการให้บริการตนเอง การบริหารจัดการจากส่วนกลางและการปรับใช้คอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็วผ่านจอแสดงผลความละเอียดสูง (HD) หรือจอแสดงผลแบบทัชสกรีน นอกจากนี้ยังสามารถส่งเนื้อหาหลากหลายรูปแบบไปยังหน้าจอที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่ความสามารถในการอาศัยการจัดการระยะไกล นายวิชัยกล่าวว่า ฮาตาริ ไวร์เลส คาดว่าจะสามารถขยาย Hatari AdNet ในอนาคตถึง 2 แสนจอ เท่ากับจำนวนเครื่องรูดบัตรเครดิตที่มีอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากมองว่าไม่ว่าจะมีร้านค้าที่ไหนจะต้องมีสื่อโฆษณาของฮาตาริ ไวร์เลสที่นั่น ซึ่งในปัจจุบันลูกค้านอกจากมีอยู่ในกรุงเทพฯแล้ว ยังกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดใหญ่ๆ และคาดว่าจะลงไปในระดับตัวเมืองในเร็ววันนี้ นายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต กล่าวว่า ทรู อินเทอร์เน็ต จะนำโซลูชันมาร่วมให้บริการในสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการนำเสนอการบริการ Hatari AdNet บน คลาวด์เซอร์วิส ในรูปแบบของการบริการเสริม (value-added service) สำหรับลูกค้าองค์กร และเพื่อส่งเสริมการขาย ทรู อินเทอร์เน็ต ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยทีมผู้ชำนาญงานจาก Hatari Adnet ในเรื่องการบริการด้านเทคนิค การบริการลูกค้าในรูปแบบของซิสโก้-ฮาตาริ สำหรับการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน [code]ที่มา : http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000018154 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้