HP Ink Advantage นายดิออน ไวส์เลอร์ รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอร์ในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเอชพี ยังมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นไทย อินโดนีเซีย เนื่องจากในเอเชียแปซิฟิกมีการผสมกันระหว่างตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดเพิ่งเกิดใหม่ โดยมีตลาดใหญ่ 2 ประเทศคือ จีนกับญี่ปุ่น ทำให้จำเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในภูมิภาคนี้เป็นพิเศษ ‘เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่ใหญ่ทั้งจำนวนผู้ใช้และโอกาสทางธุรกิจ ทำให้เอชพีต้องเข้ามาศึกษา รับฟังความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละประเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการ’ การที่เอชพีรวมกลุ่มธุรกิจเพอร์ซันนัลซิสเต็มส์ (ไอพีจี) ที่รับผิดชอบโน้ตบุ๊ก เซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชัน กับกลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ (พีเอสจี) ที่ดูแลธุรกิจการพิมพ์ทั้งหมด เข้าด้วยกันในชื่อกลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ (พีพีจี) ทำให้การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์มีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้เกิดการประหยัดและสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่การขายได้มากยิ่งขึ้น หมายถึงเอชพีสามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดมาใช้ลงทุน 3 เรื่องเพิ่มคือ 1.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.การสื่อสารทางการตลาด และ3.การวางโครงสร้างระบบที่จะใช้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้การขยายตลาดง่ายและดีขึ้น ‘เอชพีเป็นผู้นำในธุรกิจพีซีและด้านการพิมพ์ เมื่อรวมกันทำให้ขนาดตลาดของเอชพีมีมูลค่าสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับเป็นการขยายและครอบคลุมพื้นที่ในการทำตลาดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างความแตกต่างด้านกลยุทธ์การตลาดด้วย’ นอกจากนี้ยังทำให้การตอบสนองความต้องการผู้บริโภครวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกมีลักษณะตลาดที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำตลาดจึงต้องมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น โดยเอชพีได้จัดตั้งแล็ปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นในจีนและอินเดีย โดยอินเดียจะเน้นการพัฒนาซัปซิสเต็มส์ต่างๆแล้วส่งไปยังแล็ปที่จีนเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ ในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการในตลาดมากขึ้น อย่างพฤติกรรมการใช้พรินเตอร์ในไทย จะเห็นว่ามีติดตั้งแท็งค์เติมหมึก เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้บริโภคบางคนไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้น เนื่องจากไม่มีทางเลือก เอชพีจึงได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า Ink Advantage ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์เรื่องของความต้องการหมึกที่มีราคาไม่แพง

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้