HP, flash, SSD ข่าวล่าสุดรายงานว่า HP วางแผนผลิตชิพใหม่ที่จะมาแทน flash และ SSD ภายใน 18 เดือนข้างหน้านี้ เว็บไซต์ ElectronicsWeekly.com รายงานว่า ภายในงาน EF2011 นั้น Stan Williams สมาชิกอาวุโสจาก HP ได้กล่าวว่า ทางบริษัทวางแผนปล่อยชิพที่จะมาแทน flash ภายในอีกหน่ึ่งปีครึ่งนับจากนี้ และก็ตั้งใจที่จะปล่อยชิพที่จะมาแทน SSD ภายในอีกหนึ่งปีครึ่งเช่นกัน เทคโนโลยี memristor ที่ HP นำมาประยุกต์ใช้ในชิพตัวใหม่นี้ได้รับการกล่าวถึงสรรพคุณว่าสามารถมอบความจุ มากกว่า flash memory ถึงสองเท่า มีประสิทธิภาพดีกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า นอกจากนั้นก็มีข่าวว่า Samsung ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีลักษณะเดียวอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการกล่าวถึงราคาของอุปกรณ์ที่จะใข้เทคโนโลยีนี้แต่อย่างใด แต่ก่อนจาก HP ยังได้แย้มว่า ก้าวต่อไปของบริษัทคือการประยุกต์เทคโนโลยีนี้มาใช้กับ DRAM ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อยสามถึงสี่ปีกว่าจะแล้วเสร็จครับ ที่มา: Neowin

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้