IBM, อินโนเวชันเซ็นเตอร์ IBM ไอบีเอ็ม ประเทศไทย เผยผลสำรวจซีไอโอทั่วโลกพบสนใจลงทุนระบบบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์ คลาวด์ คอมพิวติง และโซลูชันโมบิลิตี้ พร้อมเล็งเปิดอินโนเวชันเซ็นเตอร์ของอาเชียนในไทย นางพรรณสิริ อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ หรือซีไอโอ ทั่วโลกกว่า 3 พันคน ใน 71 ประเทศ 18 กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศไทยประมาณ 40 คน พบว่า บทบาทของซีไอโอนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่า นั้น แต่จะก้าวมาเป็นคู่คิดและพันธมิตรของซีอีโอเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่าง ยั่งยืน โดยมองว่าหน่วยงานไอทีไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานที่ใช้รองรับธุรกิจอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแทน ทั้งนี้จากผลสำรวจพบว่า พันธกิจของซีไอโอมี 4 กลุ่ม 1. คือกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ มี 14% ระบบไอทีจะเน้นในการเพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน องค์กรเป็นหลัก 2. เป็นกลุ่มเพิ่มขยาย จะมุ่งเรื่องการปรับปรุงจัดการระบบงานธุรกิจแบบครบวงจรและเพิ่มการประสานงาน ภายในองค์กร ‘กว่าครึ่งของซีไอโอทั่วโลก รวมถึงของไทยด้วยส่วนใหญ่ตกอยู่ในพันธกิจนี้ โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนลงโดยจะกระจายงานระบบ ไอทีพื้นฐานบางส่วนในลักษณะของเอาท์ซอร์สให้พาร์ทเนอร์ภายนอกมากขึ้น’ 3. เป็นกลุ่มที่เรียกว่า ปฏิรูป มีประมาณ 23% เป็นการนำโซลูชันด้านไอทีเช่นระบบซีอาร์เอ็ม มาผสมผสานเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร และ4. เป็นกลุ่มผู้บุกเบิกมีประมาณ 13% จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด รวมถึงรูปแบบของธุรกิจในลักษณะของการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร บทบาทของซีไอโอในกลุ่มนี้จะทำงานเคียงคู่กับซีอีโอ ความสนใจของซีไอโอจะมุ่งไปที่การเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปให้เป็นข้อมูลที่มี ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายใน 3-5 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับองค์กร การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า เทคโนโลยีที่ซีไอโอให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะลงทุน คือ ระบบบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์และระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยกว่า 4 ใน 5 ของซีไอโอทั่วโลก รวมถึงซีไอโอในภูมิภาคอาเชียน 86% เห็นตรงกันเนื่องจากองค์กรต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ในไทยเริ่มเห็นสัญญาณในเรื่องนี้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไอบีเอ็ม ประเทศไทยได้ยื่นเรื่องที่จะของบลงทุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Business Analytics สำหรับองค์กร โดยจะตั้งเป็นอินโนเวชัน เซ็นเตอร์ขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นแห่งแรกในอาเชียน นอกจากนี้คลาวด์ คอมพิวติง เป็นอีกเทคโนโลยีที่ซีไอโอในอาชียน 57% ระบุว่า มีความสำคัญ โดยคาดว่าจะมีการปรับมาใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตและเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ‘ทิศทางการพัฒนาไอทีในไทย ไม่ได้แตกต่างจากผลสำรวจซีไอโอในครั้งนี้ โดยความสำคัญยังอยู่ในกลุ่มเพิ่มขยาย เพียงแต่เปอร์เซ็นต์การเติบโตในกลุ่มผู้บุกเบิกของไทยอาจจะสูงกว่าประมาณ 1% ด้วยซ้ำไป’ Company Related Link : IBM

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้