27.6 C
Bangkok
Saturday, January 25, 2020

ICT เดินหน้ากระตุ้นภาครัฐ ดึง CIO เตรียมความพร้อมสู่เครือข่าย IPv6

Must Read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22 ใบ ไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา มี 56 ใบ เมื่อรวมวันแล้วจะมีทั้งหมด 78 ใบ ใครสนใจเรื่องดวงก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับ ไพ่ยิปซี...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค. ที่ผ่านมานี้เอง เว็บไซต์ Footballdatabase จัดอันดับและเก็บสถิติผลการแข่งขันของสโมสรทั่วโลก ประกาศผลการจัดอันดับล่าสุด ทีม เมืองทอง ยูไนเต็ด ขยับขึ้นมาจากอันดับ 15 มาอยู่อันดับที่...

IBM เปิดตัวควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) เป็นบริการคลาวด์ (Cloud Service)

เป็นสิ่งที่พูดกันมานานแล้วครับพี่น้องชาวไอทีเมามันส์ สำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์ มันมีการวางขายการมานานละ แต่สิ่งที่ IBM เอามานำเสนอคือรูปแบบการนำไปใช้ให้บริการในรูปแบบ Cloud Service ที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) มันคืออะไร? Quantum Computing คือระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของ subatomic particles (เป็นการควบคุมที่เล็กอย่างเหลือเชื่อ) นักวิทยาศาสตร์จึงมอง quantum...
Jiradech Suchadahttps://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง แถมยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

ICT เตรียมเครือข่าย IPv6 นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายส่งเสริม IPv6 และแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กำหนดให้เริ่มพิจารณาวางแผนการสร้างโครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ (Next Generation Network : NGN) รวมถึงองค์ประกอบสำหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไปสู่การบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) ให้เป็นผลสำเร็จ “ในส่วนของภาครัฐ กระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าว และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ซึ่งมีผู้แทนหลายภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเรื่องการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้ IPv6 โดยเริ่มวางแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เครือข่าย IPv6 สำหรับภาครัฐเป็นการนำร่อง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้อย่างจริงจัง” ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนของประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น กระทรวงได้เริ่มทำการทดสอบ IPv6 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวัน World IPv6 Day พร้อมจัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่จุดเปลี่ยน IPv6 ประเทศไทย” เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี IPv6 จริงในอนาคต พร้อมนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมทดสอบอย่างเป็นทางการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลระบบโปรแกรมประยุกต์ของภาครัฐ นอกจากนั้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดให้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยระยะแรกบางหน่วยงานได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ผ่านเครือข่าย IPv6 และเข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวัน World IPv6 Launch เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 รวมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง Thailand IPv6 Launch 2012 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพื่อนำผลและประสบการณ์ในการทดสอบดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับการใช้งานจริง “ในส่วนงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้น เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการไอพีในประเทศไทย ซึ่งถือว่า CIO ของหน่วยงานรัฐเป็นกำลังหลักที่มีศักยภาพในการผลักดันการใช้ IPv6 ให้เกิดขึ้นจริง” ด้าน ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไอพีวี 6 แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในอนาคตเครือข่ายของภาครัฐจะมี IPv6 Monitoring แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบการใช้งานหรือสถานะของ IPv6 ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบบการมอนิเตอร์ดังกล่าวมีใช้กันแพร่หลายในกลุ่มประเทศทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อเฝ้าระวังการใช้งาน IPv6 ทั้งในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและควบคุมการใช้งาน IPv6 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ งานสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ของภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐ Broadband Access and Service Revolution and Strategic planning challenge : Case study of ISOC community และความท้าทายในการบริหารโครงการสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า โดยวิทยากรจะมาจากองค์กรของทุกหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการแบบ IPv6 ให้บรรลุผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต [code]ที่มา : http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084786 [/code]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

น้องแตงกวา พัชราวรรณ สาวไทยวัยทีนน่ารักสดใส สวยเกินวัย มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ

สวัสดีเพื่อนๆชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคนกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยกับการพามารู้จักสาวสวย สำหรับในวันนี้เป็นคิวของน้องแตงกวา พัชราวรรณ  สาวไทยวัยทีนน่ารักสดใส สวยเกินวัย มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ วันนี้เราจึงได้รวบรวมรูปภาพสวยๆ ล่าสุดของเธอมาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ชมกันอย่างจุใจ หากพร้อมแล้วลองเลื่อนลงไปชมกันเลย  ชมรูปภาพสวยๆของเธอ ...

Ttaneun พยาบาลสุดสวย เปี่ยมด้วยเสน่ห์ มีรอยยิ้มที่ทำให้คุณใจละลายได้ง่ายๆ เลย

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน  พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับสาวสวยนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อนๆ จะได้รู้จักน้อง Ttaneun พยาบาลสาวชาวไทยสุดสวย เปี่ยมด้วยเสน่ห์ มีรอยยิ้มที่ทำให้คุณใจละลายได้ง่ายๆ  นอกจากนี้เธอยังชอบท่องเที่ยว และรีวิวสินค้าเกี่ยวกับความสยความงามให้ได้ชมอยู่เป็นประจำ เธอจึงเป็นพยาบาลสาวสุดฮอตที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก หากหนุ่มๆ ติดตามเธอไว้ รับรองว่าไม่ผิดหวัง  ชมรูปภาพสวยๆ ของเธอ  ...

น้อง Surqueen นางแบบสาวไทยวัยทีนน่ารักสุดๆ คิวท์เวอร์มาก มาพร้อมผิวขาวเนียนออร่าน่าสัมผัส

สวัสดีเพื่อนๆชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับการพามาสัมผัสความน่ารักของสาวสวยวัยทีน ในครั้งเราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักและสัมผัสความน่ารักของน้อง Surqueen นางแบบสาวไทยวัยทีนน่ารักสุดๆ คิวท์เวอร์มาก มาพร้อมผิวขาวเนียนออร่าน่าสัมผัส รับรองเลยว่าสเป็คนี้หนุ่มๆ ต้องชอบกันทุกคนแน่นอน ไม่เชื่อต้องลองมาชมกันเลย   ชมรูปภาพสวยๆของเธอ ...

น้องมินต์ นางแบบสาวไทยวัยทีน สดใสน่ารัก รอยยิ้มของเธอช่างทำให้โลกสดใสจริงๆ

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคย สำหรับสาวสวยที่เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักในครั้งนี้เราขอจัดให้เอาใจเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบสาวน่ารัก ยิ้มสวย โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบความขาวเธอคนนี้ล่ะเหมาะกับคุณเลย โดยวันนี้เราได้รวบรวมรูปภาพสวยๆ ของน้องมาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ชมกันอย่างจุใจ ชมเสร็จรับรองว่าอารมณ์ดี แถมจะเคลิ้มเอาได้ง่ายๆ หากไม่เชื่อต้องลองมาชมกัน  ชมรูปภาพสวยๆ ล่าสุดของเธอ  ...

พามาชมภาพหลุดล่าสุดของสมาร์ทโฟน Huawei P40 Pro สีเขียว Mint Green

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงไอที สำหรับในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านมาชมภาพเรนเดอร์ Huawei P40 Pro สีเขียว Mint Green ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งหลุดออกมา จะสวยงามน่าใช้ขนาดไหน ลองมาดูกัน  แหล่งที่มาของภาพหลุดนี้  => Evan Blass เจ้าของบัญชี Twitter @evleaks ปล่อยภาพเรนเดอร์ของ Huawei P40 Pro...
- Advertisement -

More Articles Like This