Intel, Intel WebTV, WebTV, บริการ WebTV อินเทลกำลังสยายปีกธุรกิจเข้าไปสู่ทำเลที่บริษัทไม่คุ้นเคย จากผู้ผลิตชิปไปสู่การเป็นผู้ให้บริการเพย์ทีวีในรูปแบบของบริการเว็บทีวีบน set top box ของทางบริษัท ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางอินเทลได้เดินหน้าเจรจากับบริษัทสื่อต่างๆ พร้อมทั้งเปิดเผยแผนการสร้าง “ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีเสมือน” (virtual cable operator) ซึ่งจะให้บริการรายการทีวีที่มีการขายสมาชิกแบบเดียวกับผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยอินเทลจะมุ่งเน้นการให้บริการแบบเลือกได้ตามใจ (a la carte) ด้วยวิธีนี้ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการเลือกรับชมเฉพาะรายการที่ต้องการได้มากกว่า อย่างไรก็ดี อินเทลจะไม่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นผู้ผลิต set-to-box และส่วนติดต่อผู้ใช้ในการสืบค้น ตลอดจนระบบการเลือกโปรแกรมทีวีที่ต้องการชม ประเด็นที่สำคัญก็คือ อินเทลจะต้องให้ความมั่นใจในข้อตกลงทีมีกับเจ้าของรายการ โดยระบบจะทำการดึงเฉพาะค่าชมรายการต่างๆ จากผู้ผลิต เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศน์ของธุรกิจที่ทำให้อินเทลได้กำไร ในขณะที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่า ค่าบริการสูงเกินไป งานนี้คุณผู้อ่านเว็บไซต์ arip คงต้องติดตามกันต่อไปว่า บริการดังกล่าวจะหน้าเป็นอย่างไร? set top box ของ Intel จะขายในรูปแบบไหน? ที่สำคัญจะมีผู้ผลิตคอนเท็นต์กี่ราย และเป็นใครบ้าง?ต้องคอยติดตามกันต่อไป..

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้