iPad, สายการบิน Alaska Airline iPad โชว์เจ๋งอีกแล้ว เมื่อสายการบิน Alaska Airline ได้นำ เจ้า iPad นี้มาใช้แทนหนังสือคู่มือ โดยอำนวยความสะดวกให้แก่นักบินที่ยังใช้เอกสารต่างๆ เปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์พกพาง่ายใช้สะดวกตัวนี้ ทั้งนี้ iPad ทำหน้าที่เป็น e-Book เปิดหน้ากระดาษจากไฟล์ PDF โดยสามารถอัพเดท ดาวน์โหลดได้เพิ่มเรื่อยๆ และมีคู่มือของนักบินมากกว่า 41 ไฟลท์ทั่วโลก iPad, สายการบิน Alaska Airline เมื่อก่อนจะอยู่ในรูปของกระดาษเอกสาร ซึ่ง นักบินอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนักในการเปิดอ่านเอกสารต่างๆ แต่ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มาแทนที่ ทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นของนักบินและกัปตันเอง กระแสตอบรับของนักบินกล่าวว่า iPad นี้ทำให้ เขานำทางได้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าในอดีตที่เป็นกระดาษเอกสารเยอะมากโดยต้อง แบกหนังสือที่มีน้ำหนักถึง 20 กิโลกรัมในแต่ละไฟลท์ ซึ่งการขับเคลื่อนของนักบินที่ตัดสินใจได้รวดเร็ว ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของสายการบินลดลงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันในขณะขับ เคลื่อน ค่ากระดาษเอกสารหนังสือต่างๆ โดยทางสายการบินคาดว่าจะได้ใช้ iPad กันทุกไฟลท์ ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ที่มา  :  Neowin Paotoong_PN

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้