iSurvey Intelligent Survey System ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบตรวจสอบอุบัติเหตุอัจฉริยะ (Intelligent Survey System) หรือไอเซอร์เวย์ (iSurvey) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้ตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ Smart Phone โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการใช้งานระบบไอเซอร์เวย์เพื่อการตรวจสอบความเสียหายรถยนต์ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความเสียหาย และบริษัทผู้สำรวจภัยชั้นนำในชมรมฯ 8บริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสิทธิธรรม จำกัด, บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด, บริษัทไทยเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ.ซี.เซอร์เวย์, บริษัท บิลเลี่ยน เซอร์เวย์ จำกัด, บริษัท ธนบุรี กฎหมาย และสำรวจภัย จำกัด, บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ลอว์เยอร์เคลม จำกัด “ไม่ถึง 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทุกองค์กรธุรกิจจึงต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการภายใต้การทำงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง การลงนามในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์ที่มีการนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ช่วยลดเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก และสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของรถยนต์และผู้เสียหายได้เป็นอย่างดี” ทั้งนี้ ระบบไอเซอร์เวย์เป็นเครื่องมือช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สำรวจภัยและบริษัทประกันภัย โดยช่วยให้สามารถจ่ายงานให้ผู้สำรวจภัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามการทำงานของผู้สำรวจภัย ช่วยลดเวลาที่ผู้ประสบเหตุจะต้องรอ และลดความยุ่งยากในการถ่ายรูปหรือกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ประสบเหตุ เพราะระบบไอเซอร์เวย์จะช่วยจัดการเตรียมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติและพร้อมที่จะรายงานผลพร้อมรูปได้ในทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจความเสียหาย ทำให้ฝ่ายสินไหมสามารถตัดสินใจได้ในทันที และผู้ประสบเหตุสามารถนำรถไปซ่อมได้โดยเร็ว ผู้บริหาร ล็อกซบิท พีเอ กล่าวว่า ระบบไอเซอร์เวย์มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งมีลูกค้าเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำมาใช้บริการแล้ว 2 ราย คือ บริษัททิพยประกันภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ส่วนในอนาคตบริษัทฯ มีแผนพัฒนาระบบ iSurvey ให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป รองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการทุกระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้