Kodak ขายสิทธิบัตรภาพถ่ายดิจิตอล เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของ Kodak เพราะสามารถขายสิทธิบัตรภาพถ่ายดิจิตอลได้ แต่ก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองหนีจากการล้มละลายได้ แม้ว่าจะมีการอนุมัติการซื้อขายกว่า 1100 สิทธิบัตร มูลค่ากว่า 5 ร้อยกว่าล้านเหรียญก็ตาม ทั้งนี้คงต้องติดตามความเคลื่นไหวของ Kodak ต่อไปว่าจะอยู่รอดหรือไม่ในช่วงกลางปีนี้อีกครั้ง.. [code]ที่มา : http://www.engadget.com/2013/02/01/kodak-closes-its-digital-imaging-patent-sale/[/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้