Konica Minolta บริษัท โคนิก้า มินอลต้า เซ็นซิ่ง สิงคโปร์ ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการตรวจวัดสี แสง และรูปทรง 3 มิติ ระดับโลก เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ครั้งใหญ่ ด้วยการยกเลิกโครงสร้างเว็บแบบเก่า และหันมาใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ล่าสุด พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ในเรื่องการติดต่อกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ นายหลอ คารัลลิ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดต่างประเทศ จากบริษัทโคนิก้า สาขาในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเขามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัททั้งในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิล กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทั่วโลกให้ตรงกัน นายคารัลลิ อธิบายว่า “ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท มีความสำคัญกับบริษัทที่สุด และบริษัทต้องการที่จะอำนวยความสะดวก ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ จึงออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงผู้เข้าชม 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้เข้าชมกลุ่มใหม่ ที่พบปัญหาในบริษัทของตนเอง แต่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ กลุ่มที่สอง คือผู้เข้าชมที่มีประสบการณ์ ที่เข้าใจการทำงานของผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมองหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ อาจกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันอยู่ แต่ใช้วิธีการค้นหาที่ไม่เหมือนกัน นอกจากการปรับปรุงการหาข้อมูลให้ง่ายขึ้นแล้ว ยังมีการเพิ่มพื้นที่ของ The Learning Center เพื่อให้ผู้เข้าชม ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทว่า มีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็น On Demand Webinar ที่รวบรวมรายละเอียดเฉพาะด้านของการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้ง ผู้เข้าชมยังสามารถเลือกฟังก์ชัน การทำงาน หยุด เร่งความเร็ว ย้อนกลับ หรือข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ สิ่งที่ โคนิก้า เพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์มากที่สุดก็คือ รายการผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย ที่แบ่งตามประเภทการใช้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้