การศึกษา Microsoft ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

Microsoft ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

-

ห้องเรียนอัจฉริยะ หลังจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการห้องเรียนอัจฉริยะมาตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. เพื่อทำการศึกษาและเป็นห้องเรียนต้นแบบที่นำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ต้นเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา นางเทรซี่ย์ เฟลโลว์ส ประธาน ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้เดินทางมาประเทศไทย ทาง นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้พาผู้บริหารไมโครซอฟท์และสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าของโครงการที่โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม. นางทยา ทีปสุวรรณ กล่าวว่า โครงการห้องเรียนอัจฉริยะได้เริ่มนำร่องนำแท็บแล็ตมาใช้ในการเรียนกับเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน 4 โรงเรียน ซึ่งแต่ละแห่งใช้แท็บเล็ตที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน 4 แบบ โดยโรงเรียนนาหลวงใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส 8 ผลที่เห็นจากโครงการ คือเด็ก ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนาหลวง ได้ฝึกการใช้แท็บเล็ตในการเรียน ได้เขียนโปรแกรมเกมอย่างง่าย ๆ และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในวินโดว์ส 8 อย่างดี เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในเดือน ต.ค.นี้ ทางกรุงเทพมหานครจะว่าจ้างให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ามาประเมินผลของโครงการทั้งหมด โดยนำไปเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ใช้แท็บเล็ต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้ทราบว่าระบบปฏิบัติการใดจะเหมาะสมกับเด็กของกทม.มากที่สุด แล้วจากนั้นจึงจะพิจารณาว่าจะขยายโครงการต่อไปในอนาคตหรือไม่ ซึ่งหากจะดำเนินการต่อก็จะทำกับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะเป็นวัยที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดี ส่วนโครงการแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.1 ของรัฐบาล ทาง กทม.ได้รับการจัดสรรในลอตแรกจำนวน 4 หมื่นเครื่อง ได้เริ่มนำไปแจกให้โรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อเด็กทั้งหมด ต้องรอการจัดสรรในลอตต่อไป ทั้งไมโครซอฟท์ ประเทศไทยและ กทม. ได้สนับสนุนแท็บเล็ต เอเซอร์ ไอคอเนีย ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส 8 พรีวิว และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Microsoft Math โปรแกรม Kodu Game Lab เพื่อใช้สร้างเกมสามมิติ รวมถึงโปรแกรมสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน (Interactive Classroom) ซึ่งทำให้ครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พ้อยท์ (PowerPoint) และ วัน โน้ต (One Notes) เพื่อให้การเรียนสนุกมากขึ้น นางเทรซี่ย์ เฟลโลว์ส กล่าวว่า โรงเรียนนาหลวงถือเป็นโรงเรียนแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้ทดลองใช้วินโดว์ส 8 ในแท็บเล็ต ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่าง ๆทางไมโครซอฟท์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในด้านการศึกษา ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ สำหรับเด็ก สำหรับการใช้แท็บเล็ตในการเรียนนั้น สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ แต่อยู่ที่คอนเทนต์ การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ วิธีการเรียน รวมถึงครูผู้สอน หากทำให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้ได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี ส่วน นายภัทร ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการอบรมครูในโครงการ Partners in Learning มากว่า 10 ปี มีครูผ่านการอบรมมากว่า 1 แสนราย หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของครูทั้งประเทศ ซึ่งทุกปีได้มีการนำครูที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก ซึ่งปีที่ผ่านมาจัดขึ้นที่นิวซีแลนด์ ครูไทยก็สามารถคว้ารางวัลระดับโลกในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งบริษัทเข้าสนับสนุนเรื่องการศึกษาไม่ได้มองเรื่องรายได้แต่เห็นว่าทำอย่างไรจะนำเทคโนโลยีไปส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้ โดยเฉพาะหลังเปิดเออีซี ปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้เด็กไทยจะแข่งขันกับเด็กประเทศอื่นได้ ซึ่งก็พร้อมขยายโครงการหากได้รับการร้องขอจากภาครัฐ ด้านคุณครูที่ต้องเป็นผู้สอนและดูแลนักเรียนในการใช้แท็บเล็ต คือ น.ส.รดาณัฐ น้อยศรี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 กล่าวว่า เด็กเริ่มใช้แท็บเล็ตในการเรียนตั้งแต่เดือน มิ.ย. ซึ่งได้ใช้เรียนในเกือบทุกวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาโตไปไม่โกงของ กทม. เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีทำให้เด็กได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ไอที ได้ฝึกการสร้างคอนเทนต์อย่างง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมในเครื่องแล้วนำมาใช้ในการเรียน นอกจากนี้ยังทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากจะเรียนอยากใช้แท็บเล็ต ทำให้อัตราการขาดเรียนก็น้อยลง ส่วน ด.ญ.มนทิรา โก่งกระโทก และ ด.ญ.สุกัญญา นามเหลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมกันกล่าวว่า เมื่อได้ทดลองใช้แท็บเล็ตในการเรียนทำให้ได้เรียนสนุกอยากเรียนมากขึ้นและได้ทดลองทำสื่อการเรียนด้วยโปรแกรมในเครื่อง ในอนาคตก็อยากมีแท็บเล็ตไว้ใช้เรียนต่อไปเพราะจะได้เรียนรู้เรื่องไอทีและสนใจเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามคงต้องรอการประเมินผลของหน่วยงานภายนอกว่าผลการใช้แท็บ เล็ตจะส่งผลดีต่อการเรียนของเด็กจริงหรือไม่? ปลายปีรู้กัน!. [code] Data : http://www.dailynews.co.th/technology/159614 [/code]

Jiradech S.https://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค....

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด