Microsoft เตรียมจดลิขสิทธิ์ inconspicuous mode เป็นอีกเรื่องที่บรรดาเหล่าค่ามือถือที่ขยันกันจดสิทธิบัตรกันเหลือกันครับ นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง Microsoft เตรียมจดสิทธิบัตร แน่นอน  inconspicuous mode เราจะได้พบเห็นกันใน Windows Phone ครับ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าว่างแสดงข้อความแจ้งเตือนที่เปลี่ยนสีสันได้ มีการแจ้งเตือนที่โดดเด่น ซึ่งแน่นอนเมื่อจดสิทธิบัตรแล้วก็คงจะหวังบังคับใช้แต่เพียงผู้เดียวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้