Metro ,Windows 8

คำว่า Metro นั้นเราเริ่มได้ยินมาตั้งเเต่สมัย Windows Phone 7 ที่ถือเป็นการนำอินเตอร์เฟซยุคใหม่ของ Microsoft มาใช้งานอย่างจริงจัง เเละเป็นที่รู้จักมากที่สุดใน Windows 8 เนื่องจาก Microsoft ก็นำดีไซน์ Metro มาใช้ด้วย เเต่เนื่องจากคำว่า Metro นั้นถูกจดทะเบียนการค้าใช้ในเยอรมัน ทำให้ Microsoft ไม่สามารถใช้คำว่า Metro ที่เป็นคำเฉพาะได้ในผลิตภัณฑ์ของตน (เช่น Metro Interface)

ล่าสุดนี้มีข่าวมาจาก ZDNet ว่า Microsoft อาจจะเปลี่ยนเรียกการออกเเบบที่มีชื่อเรียกว่า “Metro” นั้นไปเป็น “Windows 8” เเทน เช่น Windows 8 apps หรือ Windows 8 Interface เเละการออกเเบบที่ใช้ Metro นี้ก็จะเรียกว่า Windows 8 เเทน ซึ่งเชื่อว่า Microsoft ได้มีการให้ข้อมูลนี้กับ OEM เเล้ว อย่าง Lenovo Tablet ที่ใช้ Windows 8  ก็มีการเรียกเเอพเเบบ Metro ว่า Windows 8 Apps ส่วนหน้าเดสก์ท็อปเบบดั้งเดิมก็เรียกว่า Desktop เเยกกันไป

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้