โมโตโรลา, Motorola, การแยกหน่วยธุรกิจ ‘โมโตโรลา โซลูชันส์’ ย้ำภาพธุรกิจบริการภาครัฐและความปลอดภัยสาธารณะยังเติบโตต่อเนื่อง ภายหลังความชัดเจนเกี่ยวกับการแยกหน่วยธุรกิจโซลูชัน และธุรกิจโมบิลิตี้ เชื่อการแยกหน่วยธุรกิจส่งผลดีแก่บริษัท และลูกค้า ตั้งเป้าจับตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ การปรับโครงสร้างบริษัทของโมโตโรลา เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากการแตกหน่วยธุรกิจออกมาตั้งเป็น 2 บริษัทใหม่คือ โมโตโรลา โซลูชันส์ และ โมโตโรลา โมบิลิตี้ ล่าสุดเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมามีการประกาศชัดเจนจากกูเกิลในการฮุบหน่วย ธุรกิจโมบิลิตี้เป็นมูลค่า 1.25 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2011 หรือต้นปี 2012 นางสุปราณี เกื้อกูลเงิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย และผู้จัดการฝ่ายขาย สายงานบริการภาครัฐและความปลอดภัยสาธารณะ ระบบเครือข่ายไร้สาย บริษัท โมโตโรลา โซลูชันส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การ ที่โมโตโรลา โซลูชั่นส์แยกธุรกิจมือถือออกไปจะทำให้ส่วนของธุรกิจโซลูชัน แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบด้านสิทธิบัตรเพราะมีสัญญาเกี่ยวเนื่องกันอยู่ “3 ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจโซลูชันแข็งแกร่งคือ สภาพสถานะทางการเงินที่คล่องตัว สามารถใช้ทรัพยากรในการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าหลัก และสุดท้ายคือ กลุ่มลูกค้าจะได้ประโยชน์จากเงินลงทุนพัฒนาและวิจัยที่ตั้งไว้ 1 พันล้านเหรียญต่อปี” โดยทางโมโตโรลา โซลูชันส์ มองว่า ก่อนหน้านี้บริษัทมีรายได้หลักมาจากหน่วยธุรกิจโซลูชันมากกว่าหน่วยโมบิลิ ตี้ จึงเหมือนการตัดหน่วยธุรกิจที่ไม่ทำกำไรออกไป และส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของโมโตโรลา โซลูชั่นส์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย โซลูชันเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมโลจิสติคส์และซัปพลายเชน อุตสาหกรรมโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยว และโซลูชันการเชื่อมโยงแบบไร้สาย โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ และกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดของธุรกิจโซลูชัน ในประเทศไทย คือการแตกไลน์ธุรกิจบริการออกมาให้ครอบคลุม 4 ส่วนคือ 1. การติดตั้งระบบ 2. บำรุงรักษา 3. ปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ 4.การให้คำปรึกษาเพื่อให้โซลูชันทำงานได้อย่างเต็มที่ “สัดส่วนธุรกิจระหว่างลูกค้าภาครัฐ และองค์กรธุรกิจของโมโตโรลา อยู่ที่ 65% ต่อ 35% ขณะที่การเติบโตทั่วโลกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 12% ซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเพิ่มเป็น 14% และเชื่อว่าอัตราการเติบโตในช่วงสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 2 ดิจิตเช่นเดิม” Company Related Link : Motorola

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้