Polycom สร้างกระแสตลาดวิดีโอคลาวด์ศักยภาพสูงตามแนวโน้มโลก พลีคอมจีบกระทรวงไอซีทีนำโซลูชันวิดีโอคลาวด์ให้บริการประชาชน ชี้แนวโน้มตลาดวิดีโอคลาวด์ศักยภาพสูงตามแนวโน้มโลก นายเทพ ฤทธิ์แรงกล้า ผู้จัดการประจำประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท โพลีคอม (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทอยู่ ในระหว่างการนำโซลูชันวิดีโอ เรียลพรีเซนส์ (RealPresence) บนคลาวด์เทคโนโลยี เสนอต่อกระทรวงไอซีทีในโครงการสมาร์ทซิตี้ ซึ่งมีการเชื่อมต่อวิดีโอระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนความร่วมมือจะเป็นในรูปแบบไหนนั้น คงต้องรอสรุปผลหลังจากเข้าไปหารือกับกระทรวงไอซีที นายมาร์ค อเล็กวิส เรมอนด์ ผู้อำนวยการด้านโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กรทั่วโลก โพลีคอม กล่าวว่า ขณะ นี้โพลีคอมมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย ซึ่งโพลีคอมเป็นผู้นำในโซลูชันดังกล่าวทั้งในตลาดภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารผ่านวิดีโอเติบโตขึ้นนั้น เป็นเพราะการเติบโตของโมบายล์ดีไวส์ ในประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีจำนวนแท็บเล็ตถึง 64,000 เครื่องในปีนี้และจะเติบโตเป็น 320,000 เครื่องในปี 2558 ขณะที่โครงข่ายโทรคมนาคมของไทยก็เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ 3G รวมทั้งแนวโน้มของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะนำวิดีโอเข้ามาใช้งานแทนที่การแช ตแบบเดิม ซึ่งคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการแชตผ่านวิดีโอถึง 140,000 ราย รวมทั้งขณะนี้มีการดูวิดีโอบนยูทิวบ์ถึง 3 พันล้านคลิปในแต่ละวัน ซึ่งรูปแบบการดูวิดีโอจะเริ่มขยายไปดีไวส์อื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2558 จะมีการดูวิดีโอผ่านโมบายล์ดีไวส์เพิ่มขึ้นถึง 66% นอกจากนี้คลาวด์คอมพิวติ้ง รวมทั้งคลาวด์ภาครัฐหรือจี-คลาวด์เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การใช้งานวิดีโอ เพิ่มขึ้น เวลานี้มีการลงทุนในคลาวด์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 41 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 241 พันล้านเหรียญ ‘การที่หน่วยงานรัฐให้บริการประชาชนด้วยวิดีโอบนคลาวด์ เทคโนโลยี ช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ศาลสูงในรัสเซียนำระบบของโพลีคอมเข้ามาให้บริการทำ ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี’ นายเทพกล่าวว่า ปัจจุบันโพลีคอม ประเทศไทยมีสัดส่วนลูกค้าที่เป็นราชการประมาณ 40% ที่เหลือเป็นภาคเอกชน โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นตลาดหลักจะมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนมาใช้โลโก้ใหม่ก็ คือ การโฟกัสเรื่องของซอฟต์แวร์มากขึ้น จากเดิมในอดีตที่เน้นเรื่องฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ส่วนช่องทางการทำตลาดในไทยมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. ขายผ่านพาร์ตเนอร์ 100% โดยมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นซิสเต็มส์อินทิเกรเตอร์อยู่ 40-50 ราย และมีบริษัทที่โกลด์พาร์ตเนอร์ 1 ราย แต่ปีนี้คาดว่าจะแต่งตั้งเพิ่มให้ได้ 5 ราย 2. โพลีคอมจะทำงานร่วมกันเซอร์วิสโพรวายเดอร์โดยตรง เพื่อให้เสนอโซลูชันวิดีโอของโพลีคอมไปให้บริการอีกทอดหนึ่งในรูปแบบของ คลาวด์เซอร์วิส ซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะเห็นบริการนี้ในไทย 1 ราย Company Related Link : Polycom

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้