Samsung ATIV Smart PC Pro ในที่สุดก็สรุปลงตัวซักทีสำหรับ Samsung ATIV Smart PC Pro หลักจากมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าไม่รู้จะว่าจำหน่ายในชื่ออะไรกันแน่ ซึ่งเป็น Smart Mobile ซีรี่ 7 ในตระกูล ATIV Smart PC Pro 700T ทั้งนี้รายละเอียดตัวเครื่องจะรันบน CPU 86bit แต่ยังไม่มีความแน่ชัดเรื่องระบบปฎิบัติการว่าจะลงเอยที่ Windows 8 RT หรือไม่ และยังไม่ลงตัวอีกอย่างเช่น LTE model จะเป็นอย่างไรกันแน่ ทั้งนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อไป..

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้