Samsung Galaxy Note III ปัจจุบัน Galaxy Note 2 มีขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ซึ่งก็ถือว่าใหญ่(มาก) แล้ว เมื่อนำมาใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Supplier ซัมซุงในเกาหลี กล่าวว่า “ซัมซุงกำลังพัฒนา Galaxy Note 3 โดยใช้จอ OLED 6.3 นิ้วอยู่ในขณะนี้” เช่นเดียวกับ Galaxy S IV ที่คาดว่าจะใช้จอ OLED เช่นเดียวกัน ส่วนข้อมูลอื่นๆ ยังไม่มีออกมาในตอนนี้ ต้องรอติดตามช่วงงาน CES 2013 ซึ่ง Samsung จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานดังกล่าว ปัจจุบัน Galaxy Note 2 มีขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ซึ่งก็ถือว่าใหญ่(มาก) แล้ว เมื่อนำมาใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Supplier ซัมซุงในเกาหลี กล่าวว่า “ซัมซุงกำลังพัฒนา Galaxy Note 3 โดยใช้จอ OLED 6.3 นิ้วอยู่ในขณะนี้” เช่นเดียวกับ Galaxy S IV ที่คาดว่าจะใช้จอ OLED เช่นเดียวกัน ส่วนข้อมูลอื่นๆ ยังไม่มีออกมาในตอนนี้ ต้องรอติดตามช่วงงาน CES 2013 ซึ่ง Samsung จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานดังกล่าว [code] ที่มา : http://www.i3.in.th/content/view/6835 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้