บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการประจำปี 2554 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 186.7% จากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 16 ล้านบาท สำหรับภาพรวมของการดำเนินงาน บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 130 ล้านบาท เนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีแรก ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าวดีขึ้น 83.9% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2553 ที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุน 806 ล้านบาท Thaicom, บริษัท ไทยคม จำกัด จากนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำปี 2554 ที่เกิดจากการปรับลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 360 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 490 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับลดภาษีดังกล่าว เป็น one-time tax adjustment ตามมาตรฐานของระบบบัญชี IFRS ซึ่งบริษัทฯได้นำมาใช้ก่อนล่วงหน้า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าว ผลการดำเนินงานในสายธุรกิจดาวเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงมีการเติบโตในทิศทางที่ดี บริษัทฯ มีการบันทึกผลกำไรจากการดำเนินงานในสายธุรกิจดาวเทียมติดต่อกันถึงสามไตรมาส แล้ว “รายได้จากดาวเทียมไทยคม 5 และไอพีสตาร์ยังคงช่วยให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานติดต่อกันสองไตรมาส สำหรับผลประกอบการปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งสิ้น 5.682 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 23.6% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553” ขณะที่รายได้จากบริการไอพีสตาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากปริมาณการใช้งานแบนด์วิดท์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย และพม่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีความเคลื่อนไหวเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังมีการรับรู้รายได้ทั้งปี จากการลงนามในโครงการสำคัญหลายโครงการในปี 2554 เช่น โครงการ NBN ในประเทศออสเตรเลีย และการลงนามกับ MEASAT ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการใช้ดาวเทียมไทยคม 5 ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้า และกลยุทธ์ของไอพีสตาร์ในการเน้นไปที่การขายแบนด์วิดท์มากกว่าการขายแบบราย ย่อยนั้น เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินมาถูกทางแล้ว ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เราควรจะได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Company Relate Link : Thaicom

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้