The Daily in iPad แหล่งข่าวรายงานต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ของ The Daily จะได้รับการโยกย้ายไปยัง The New York Post หัวหนังสือพิมพ์อีกชิ้น แต่ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด Rupert Murdoch ผู้ก่อตั้ง News Corps แสดงความเห็นต่อการตัดสินใจครั้งนี้ว่า “ประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้ว่าเราไม่สามารถสร้างจำนวนผู้อ่านปริมาณมากได้เร็วพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าโมเดลธุรกิจนี้จะสามารถอยู่ได้ในระยะยาว” ทั้งนี้ การปิดตัวของ The Daily ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวเป็นประจำมากนัก เพราะช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้มีข่าวออกมาว่าหัวหนังสือพิมพ์นี้กำลังอยู่นสถานะ “จับตา” (on watch) เพื่อเป็นตัวเลือกในการลดต้นทุนของบริษัทแม่ แต่ถึงแม้หนังสือพิมพ์จะปิดตัว แต่แบรนด์จะยังคงอยู่ต่อและจะได้รับการนำไปใช้ในช่องทางอื่น อีกทั้งแผนการถัดไปของ Murdoch นั้นยังรวมถึงการนำประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จาก The Daily ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสินทรัพย์อื่นครับ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้