Wireless chips ความเร็วสูง 4.6Gbps นวัตกรรมเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับ สำหรับ Wi-Fi chips ความเร็วสูง ที่สามารถกระจายสัญญาณให้อุปกรณ์ต่างๆมากมายเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ ซึ่งทำให้การส่งถ่ายข้อมูลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Wilocity บริษัทผู้ผลิตยังได้ทดสอบการส่งไฟล์ 3GB จากการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ด้วย Wi-Fi chips ดังกล่าว ใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็รับส่งไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วสำหรับการสาธิตที่เกิดขึ้นในงาน CES 2013.. ผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัทผู้ผลิตยังกล่าวด้วยว่า “ผมไม่คิดว่าเราจะหมดปัญหาเรื่องความแออัดของสัญญาณอีกต่อไป”  เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะได้ใช้งานและดีใจที่ข้อมูลการรับส่งจะเร็วยิ่งขึ้นในอนาคตนี้ครับ หวังว่าเรื่องแบบนี้จะเข้ามาเมืองไทยเร็วๆนะครับ [code]ที่มา : http://arstechnica.com/information-technology/2013/01/fastest-wi-fi-ever-is-almost-ready-for-real-world-use/ [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้