เทคโนโลยี ปิดฉากประมูล 3G ท่ามกลางข้อกังขา ทีดีอาร์ไอ จี้ กสทช. ส่อเอื้อเอกชน!

ปิดฉากประมูล 3G ท่ามกลางข้อกังขา ทีดีอาร์ไอ จี้ กสทช. ส่อเอื้อเอกชน!

-

ทีดีอาร์ไอ (TDRI: Thailand Development Research Institute) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รายการตรงประเด็น “กรุงเทพธุรกิจทีวี” สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.หลังจากผลการประมูลใบอนุญาต 3จี เสร็จสิ้นลง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ผลการประมูลคลื่น 3จี เป็นไปตามที่คาดหมาย คือ ได้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตั้งต้นเพียงเล็กน้อยคือประมาณ 2.8% เท่านั้น คือ เพิ่มจากราคาตั้งต้นโดยรวม 9 ใบ ที่ 40,500 ล้านบาท เป็นเพียง 41,650 ล้านบาทเท่านั้น  โดยมีคลื่น 6 ชุดที่มีราคาประมูลเท่ากับราคาตั้งต้น การประมูลครั้งนี้แม้จะทำให้ประชาชนมีบริการ 3จี ใช้กันอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนในฐานผู้เสียภาษี เมื่อเทียบจากราคาประเมินถึง 16,335 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายได้ประโยชน์จากส่วนต่างนี้ไปเป็นเสมือน “ลาภลอย” ทั้งนี้ยังไม่รวมประโยชน์ที่ได้จากการลดค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้รัฐอีกปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท  ที่สำคัญการที่แต่ละรายได้คลื่น 3จี มูลค่าถูกแสนถูกต่ำกว่าปีละ 1 พันล้านบาทต่อปี จะไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการ 3จี ที่ประชาชนต้องจ่ายแต่อย่างใด นอกจากจะเพิ่มกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากราคาหุ้นของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ผลการประมูลครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลที่ กสทช. พยายามโฆษณาให้ประชาชนเชื่อมาโดยตลอดว่าจะมีการแข่งขันมาก เนื่องจากคลื่นความถี่แต่ละชุดมีความแตกต่างกันมาก เสมือนเป็นที่ดินทำเลดีติดทะเลกับที่ดินแออัดติดถนนใหญ่ไม่เป็นความจริง และตอกย้ำความเชื่อของสาธารณชนในวงกว้างที่ว่า การประมูลครั้งนี้มีลักษณะเอื้อต่อการสมคบกันของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผลการประมูลยังชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงของการออกแบบการประมูล 2 ประการคือ หนึ่ง การจำกัดคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถถือครองได้ให้เท่ากัน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างที่ควรจะเป็น  สอง การกำหนดราคาประมูลขั้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้เกิดความเสียหายมาก เมื่อไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร ทั้งนี้ หาก กสทช. ได้รับฟังข้อทักท้วงของฝ่ายต่างๆ ก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้น จึงขอเรียกร้องให้ กสทช. รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อรัฐและประชาชนที่เกิดขึ้น โดยให้แถลงต่อประชาชนว่า จะมีการรับผิดชอบอย่างไร  และขอเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ นอกจากนี้ ในการประมูลคลื่นความถี่ 4จี และคลื่นความถี่อื่นๆ ที่จะมีขึ้นต่อไป ก็ขอให้ระวังอย่าได้ใช้แนวทางเดียวกันมาดำเนินการอีก นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ระบุว่า ตัวเขาเอง กับ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. อีกรายหนึ่ง เคยพูดไว้อย่างชัดเจนว่า สนับสนุนให้เกิดการประมูล 3จีโดยเร็ว แต่ต้องการให้เกิดผลประโยชน์กับทุกฝ่ายสูงสุด ซึ่งประโยชน์ที่สำคัญจริงๆ ก็คือ รายได้จากการประมูลเข้ารัฐ ซึ่งการกำหนดราคาที่ 4,500 ล้านบาท  เราคาดการณ์ว่าการแข่งขันในการประมูลต้องต่ำถึงต่ำมาก ถึงจะทำให้ราคาประมูลไม่ไปใกล้เคียงหรือเท่ากับราคาประเมินที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินไว้ราว 6,400 ล้านบาท “ปรากฏว่า ในวันนี้ ผลการประมูลเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ราคาประมูลจบที่ 4,500 ล้าน ราคาตั้งต้นเลย ไม่ขยับ ตามที่หลายคนพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวราคาจะขยับขึ้นมาเอง” สำหรับการพิจารณาอนุมัติเรื่องผลการประมูลที่ออกมานั้น โดยหลักแล้วจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคม (กทค.)  ซึ่งถ้าผลเป็นไปลักษณะนั้น ก็คงต้องยืนยันความเห็นเดิมว่า เป็นไปตามคาดการณ์  นายประวิทย์  ระบุด้วยว่า ต้องอ่านรายงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ฉบับเต็ม ที่บอกว่าถ้าเอาค่าเฉลี่ยของทุกประเทศมา ราคาตั้งต้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 67% ของราคาประเมิน แต่มีอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่า ถ้ามีผู้เข้าประมูลเพียง 3 ราย ราคาตั้งต้นควรจะเป็น 82%  ซึ่งในเมืองไทยคาดว่าจะมีผู้ประมูลเพียง  3 รายอยู่แล้ว ดังนั้น การตั้งต้นที่ 67% ขัดกับผลการศึกษาอย่างชัดเจน โดยหลักการแล้วเอกชนไม่ได้มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะเอกชนมาดำเนินการตามกติกาที่รัฐวางไว้ ดังนั้นคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาประเมินอะไรได้อีก ยกเว้นแต่ยกเลิกการประมูล แล้วเปิดประมูลใหม่ แต่ในขณะนี้ ยังไม่เห็นเหตุที่จะทำอย่างนั้นได้ ซึ่งหมายความว่า การออกใบอนุญาตคงเดินหน้าไปตามราคาที่เอกชนเสนอมาเท่านี้ ส่วนเรื่องการฟ้องร้องต่อ ป.ป.ช. นั้น นายประวิทย์ ระบุว่า กรรมการเสียงข้างมาก ก็รับทราบดี ก็ให้ข่าวมาตลอดว่า เข้าใจว่าจะต้องมีการไปยื่นต่อ ป.ป.ช. ก็คงต้องมีการเตรียมต่อสู้คดีกัน ซึ่งในส่วนของ กสทช. นั้น กสทช.ทำหน้าที่ดีที่สุด และถ้าสิ่งที่ทำถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง ก็ไม่เห็นเหตุผลในการลาออก เข้าใจว่าที่สิ่ง ทีดีอาร์ไอ เรียกร้องความรับผิดชอบ คือ เรียกร้องจากผู้ที่ทำให้รัฐเสียหาย ซึ่งไม่ใช่ตัวเขา “ขณะนี้ไม่ได้คัดค้านอะไรแล้ว เพราะกระบวนการเลยตามเลยมาแล้ว เพียงแต่ไม่สนับสนุน เพราะฉะนั้นโดยรวม ต่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรอีก ก็ต้องพร้อมเผชิญกัน ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศไว้ก่อน  พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบการประมูลนี้ต้องดูว่าผิดกฎหมาย ที่เรียกว่า พ.ร.บ. ฮั้วหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายคงไม่สามารถรับรองผลการประมูลได้”

Jiradech Suchadahttps://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค....

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด