Mobile Working บริษัทซิทริกซ์ ซิสเต็มส์ อิงค์ ผู้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กรเผยว่า แนวโน้มทำงานรูปแบบโมบายมีศักยภาพเติบโตสูง โดยพบว่า 52% ขององค์กรในไทยกำลังประยุกต์ใช้ หรือมีแผนนำการทำงานรูปแบบโมบายมาใช้ในภายปี 2563 โดยผลสำรวจสถานที่ทำงานแห่งอนาคตซิทริกซ์ จัดทำโดยสำนักวิจัยอิสระ “แวนสัน เบิร์นเน่” ฉบับล่าสุด ซึ่งได้สัมภาษณ์มืออาชีพอาวุโสด้านไอที 1,900 คนทั่วโลกใน 19 ประเทศรวมไทยพบว่า องค์กรในไทย 84% ได้เริ่มนำ “โมบายเวิร์ค สไตล์” (Mobilework Style) หรือทำงานแบบโมบายมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากเห็นประโยชน์ โดยเฉพาะเพิ่มความยืดหยุ่น และทำให้สถานที่ทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้รายงานฉบับดังกล่าว ระบุว่า องค์กร 44% มองว่าโมบาย เวิร์ค ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ส่วนอีก 48% เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์ และ 32% มองว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลาออกของพนักงาน ขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ในไทยวางแผนว่าจะนำการทำงานแบบโมบายมาใช้ในอนาคต หากไทยก็ยังตามหลังแนวโน้มโลกในแง่การนำโมบายเวิร์ค สไตล์มาประยุกต์ใช้ จากการสำรวจมีเพียง 10% ขององค์กรในไทยที่นำการทำงานรูปแบบโมบายมาใช้ เทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกที่มีสัดส่วนนำมาใช้ราว 21% ส่วนทั่วโลก 24% อย่างไรก็ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยไอดีซีระบุว่า ปีที่ผ่านมาความต้องการสมาร์ทโฟนในไทยโต 76% คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ใช้งานดิจิทัล ซึ่งต้องการนำสมาร์ทโฟนส่วนตัวมาใช้กับงานด้วย โดยยังพบว่าในไทยมีพนักงานต้องการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงานมากถึง 53% นายยาจ มาลิค รองประธาน ภาคพื้นอาเซียน ซิทริกซ์ กล่าวว่า การประยุกต์ใช้งานโมบายในไทยยังตามหลังหลายประเทศ อาจเป็นเหตุผลจากการขาดความรู้ความชำนาญเทคโนโลยี โดยพบว่าองค์กร 41% ในไทยยังไม่มีข้อมูลว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชั่นองค์กรจากระยะไกล และปลอดภัยในระดับเดียวกับที่ใช้งานในออฟฟิศ ในขณะที่ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มหนึ่งในสามของพนักงานทั่วโลก (29%) จะไม่นั่งทำงานในออฟฟิศแบบเดิมๆ แต่จะเริ่มเปลี่ยนมาทำงานตามสถานที่ที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็นที่ทำงาน เช่น บ้าน (64%), ไซต์งาน (60 %) และออฟฟิศลูกค้าหรือออฟฟิศของพาร์ทเนอร์ (50%) ทั้งนี้ ทำให้พนักงานเกิดความคาดหวังว่าจะเข้าถึงการใช้แอพพลิเคชั่น, ข้อมูลและการบริการ ในขณะที่ทำงานอยู่นอกออฟฟิศได้ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีที่ผ่านมาทำให้องค์กรธุรกิจในเริ่มตระหนักถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการติดตั้งระบบโมบาย เวิร์ค สไตล์

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้